ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

ขอให้เรามีชีวิตที่แสดงว่าเราได้รับการไถ่แล้วนะครับ ขอให้เราแสดงความรักและนิสัยของเราในชีวิตประจำวัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการทำงานร่วมกัน เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน และมีจิตวิญญาณเดียวกัน ขอให้เรามีความพยายามที่มุ่งมั่นที่จะแบ่งปันข่าวดีกับคนที่ไม่เคยได้ยินเกี่ยวกับพระคุณของพระเจ้าในพันธกิจของพระเยซูเลย ในทางตรงข้าม ขออย่าให้เราแตกแยกกันเลยครับ แต่ขอให้เราที่จะทำงาน ร่วมมือกันเพื่อข่าวดีของพระเยซู

คำอธิษฐาน

โอ พระเจ้า ขอให้เรามีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันมากอย่างมีเป้าหมาย และขอให้เรามีความกล้าหาญมากขึ้นในการที่ต้องเจอกับการต่อต้าน เพื่อให้เราสามารถแสดงให้โลกเห็นว่าเราเป็นลูกของพระองค์และเป็นลูกศิษย์ของพระเยซู อธิษฐานในพระนามขององค์เจ้าชีวิต พระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น