ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

การพักผ่อนที่แท้จริงมาจากการรู้จักพระเจ้า กษัตริย์ดาวิดเตือนเราในเรื่องนี้ในสดุดีบทที่ 23 พระเยซูทำให้เห็นชัดเจนอีกครั้ง มีแต่พระเยซูเท่านั้นที่สามารถเปิดเผยพระเจ้าให้เราเห็นอย่างเต็มรูปแบบ มีแต่พระเยซูเท่านั้นที่สามารถเอาภาระหนักที่เราพยายามจะเอาใจพระเจ้าออกไปจากอกเรา ตอนที่เรายังไม่เข้าใจพระคุณดีพอ มีแต่พระองค์เท่านั้นที่สามารถลบความรู้สึกบาปในอดีตของเราได้ และช่วยให้เรายืนได้อย่างบริสุทธิ์ ไม่มีที่ติและเป็นอิสระจากข้อกล่าวหาต่อหน้าพระเจ้าผู้ทรงฤทธานุภาพ (โคโลสี 1:21-22)

คำอธิษฐาน

พระบิดาในสวรรค์ ขอบคุณสำหรับการส่งพระเยซูมาทำให้กฎบัญญัติสมบูรณ์ และเพื่ออวยพรข้าพเจ้าด้วยพระคุณของพระองค์ ขออย่าให้ข้าพเจ้ามองข้ามพระคุณนี้ พระบิดาที่รัก ขอเสริมกำลังให้ข้าพเจ้าที่จะรับใช้พระองค์อย่างชื่นชมยินดีและมีความสุข เพราะความรู้สึกต่อบาปและความล้มเหลวถูกยกออกไปโดยพระคุณของพระองค์ อธิษฐานในนามพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

ความคิดเห็น