ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

การแสดงความขอบคุณนั้นมันเป็นมากกว่าการรู้สึกขอบคุณพระเจ้า การแสดงความขอบคุณคือการทำให้คนอื่นได้รู้ถึงพระคุณของพระเจ้า เพื่อเปิดโอกาสให้พวกเขาได้มารู้จักพระองค์ในฐานะพระบิดา พระผู้ไถ่ และองค์เจ้าชีวิตที่กำชัยชนะ แล้วพวกเขาจะได้มาร่วมร้องเพลงขอบคุณพระเจ้ากับพวกเรา ที่เกิดจากใจของคนที่พระเจ้ารักและได้ไถ่มา

คำอธิษฐาน

ข้าแต่พระเจ้าผู้บริสุทธิ์ กษัตริย์ผู้ทรงฤทธิ์ โปรดอวยพรคนเหล่านั้นที่รับใช้พระองค์ในสถานที่ที่ยากลำบากในวันนี้ ข้าพเจ้ารู้สึกขอบคุณเป็นพิเศษสำหรับพวกมิชชันนารีทุกคนที่ไปอยู่ต่างแดน เพื่อเอาพระคุณของพระเยซูไปแบ่งปันให้กับคนเหล่านั้นที่ยังไม่รู้ว่าพระองค์คืออับบาพ่อของพวกเขา โปรดช่วยให้คำพูดพวกเขามีพลัง โปรดปกป้องชีวิตและครอบครัวของพวกเขา และโปรดอวยพรการงานที่พวกเขาทุ่มเทให้เกิดผลด้วยเถิด โปรดช่วยข้าพเจ้าที่จะเข้าใจว่าการขอบพระคุณที่แท้จริงนั้น มันเกี่ยวข้องกับการแบ่งปันพระคุณของพระองค์กับผู้อื่นด้วย อธิษฐานในนามพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

ความคิดเห็น

Important Announcement! Soon posting comments below will be done using Disqus (not facebook). — Learn More About This Change