ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

การขอบพระคุณเป็นมากกว่าการขอบคุณพระเจ้า มันเป็นการให้คนอื่นรู้ถึงความกรุณาของพระองค์ เพื่อที่พวกเขาก็จะสามารถเข้ามารู้จักพระองค์ในฐานะพระบิดา พระผู้ไถ่ และองค์เจ้าชีวิตที่มีชัยชนะ และคนอื่นๆ ก็สามารถร่วมร้องเพลงขอบคุณพระเจ้ากับของเราจากใจที่ความรักของพระเจ้าทรงไถ่มาแล้ว

คำอธิษฐาน

พระเจ้าผู้บริสุทธิ์ กษัตริย์ผู้ทรงอำนาจ ขอทรงอวยพรทุกคนที่รับใช้พระองค์ในสถานที่ที่ยากลำบากในวันนี้ ข้าพระองค์ขอบพระคุณพระองค์ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สำหรับมิชชันนารีทุกคนที่อยู่ในวัฒนธรรมอื่นๆ ที่แบ่งปันพระคุณของพระเยซูกับคนที่ต้องการที่จะรู้ว่าพระองค์เป็นพระบิดา ขอทรงช่วยให้คำพูดของพวกเขามีพลัง ขอทรงปกป้องชีวิตและครอบครัวของพวกเขา และขอทรงอวยพรความพยายามของพวกเขาให้เกิดผล ขอทรงโปรดช่วยข้าพระองค์ที่จะเข้าใจว่าการขอบพระคุณที่แท้จริงเกี่ยวข้องกับการแบ่งปันพระคุณของพระองค์กับคนอื่นๆ ด้วย อธิษฐานในพระนามพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น