ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

หนึ่งในสาระสำคัญที่เปาโลพูดซ้ำแล้วซ้ำอีกใน 2 โครินธ์ คือ "ฤทธิ์เดชของพระเจ้าปรากฎเด่นชัดในความอ่อนแอ" ใน 1 โครินธ์ เขาเน้นว่า ฤทธิ์เดช สติปัญญา และอำนาจของพระเจ้า จะปรากฎให้เห็นในรูปแบบของความอ่อนแอและความอัปยศอดสู — ซึ่งก็คือ ไม้กางเขน (1 คร 1:18-2:05) เปาโลไม่ใช่คนขี้ขลาด — จำได้ไหมว่าเขาต้องอดทนต่อสู้ขนาดไหนในการรับใช้พระเจ้า (2 คร. 11:24-27) เขารู้ว่าต่อให้เขามีความชำนาญและผ่านการฝึกอบรมมาขนาดไหนก็ตาม ก็ยังไม่พอที่จะทำให้เขามีทักษะ สติปัญญา และความแข็งแกร่ง ในการทำสิ่งที่ต้องทำเพื่ออาณาจักรของพระเจ้า แต่เขารู้ว่า เมื่อเรายอมรับว่าเราไม่มีความสามารถพอ พระเจ้าจะเอาความอ่อนแอนั้นมาใช้อย่างเกิดผล เมื่อเราถวายตนเองให้กับพระองค์

คำอธิษฐาน

ข้าแต่พระบิดาผู้สถิตในสวรรค์ ขอบคุณที่ช่วยเสริมกำลังให้กับข้าพเจ้าในช่วงที่ข้าพเจ้าถูกทดลอง ขอบคุณที่ให้สติปัญญากับข้าพเจ้า เมื่อตกอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลำบาก หรือเพิ่มขีดความสามารถให้ข้าพเจ้า ตอนที่เจอกับสถานการณ์และโอกาสที่ยากเกินกว่าจะรับมือไหว ข้าพเจ้าตระหนักดีว่าพระองค์ช่วยกู้ข้าพเจ้าผ่านทางพระคุณของพระองค์ และในแต่ละวันที่รับใช้พระองค์อยู่นั้น ข้าพเจ้าได้รับการเตือนอยู่เสมอๆว่า เป็นเพราะพระคุณของพระองค์ที่ผลักดันข้าพเจ้าในการรับใช้พระองค์ ขอบคุณพระองค์ ในนามพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

ความคิดเห็น