ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

ทุกพันธกิจที่แท้จริงต้องเป็นพันธกิจที่เป็นมากกว่าการพูดประกาศพระคำพระเจ้า— เป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องการที่คนต้องติดต่อกัน การสัมผัสกัน และมีความห่วงใยกันจริงๆ องค์กร Heartlight เป็นพันธกิจทางอินเตอร์เน็ต มันจะไม่เกิดผลในโลกออนไลน์ แต่จะต้องมีนำไปใช้ในชีวิตประจำวันของผู้เชื่อที่มีความมุ่งมั่นที่จะแบ่งปันพระคุณของพระเยซูกับเพื่อนๆ ญาติ คนรู้จัก หรือเพื่อนบ้านของเขา เช่นเดียวกับที่พระเจ้าตั้งใจส่งพระเยซูมาในเวลาที่เหมาะสม ไปยังสถานที่ที่เหมาะสม ที่พระองค์ทำเช่นนั้นกับเราด้วย เราอยู่ที่นี่เพื่ออวยพรคนอื่นๆ "ไม่เพียงแต่ในคำพูดเท่านั้น แต่ด้วยการกระทำและความจริง!"

คำอธิษฐาน

พระบิดาผู้ทรงเปี่ยมไปด้วยสง่าราศี ขอบพระคุณที่ให้ข้าพระองค์อยู่ตรงนี้ ข้าพระองค์รู้ว่าข้าพระองค์อยู่ที่นี่เพื่อทำงานของพระองค์ และสานต่องานของพระเยซู ขอทรงช่วยข้าพระองค์ให้คว้าโอกาสที่พระองค์ให้ในวันนี้ที่จะอวยพรคนอื่นๆ ในพระนามของพระเยซู อธิษฐานในพระนามอันยิ่งใหญ่ขององค์เจ้าชีวิต อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น