ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

พระเยซูเสด็จมาในโลกใบนี้ที่จะให้เรามีชีวิต พระองค์ไม่ได้มาเพื่อที่จะนำกฎ หรือคำพิพากษา หรือความกลัวหรืองานมาให้เรา พระเยซูเสด็จมาเพื่อให้เรามีชีวิตในความบริบูรณ์ เรารู้ว่านี่เป็นสัญญาที่พระองค์ให้กับเราเมื่อเราไปอยู่กับพระองค์ชั่วนิรันดร์ ยอห์นต้องการให้เราฟังอย่างชัดเจนว่าสัญญาของพระเยซูที่จะให้ชีวิตแก่เรา ได้เริ่มต้นในขณะนี้แล้ว! ไม่ใช่เพียงชีวิตในภายหลังเท่านั้น แต่ยังหมายถึงชีวิตตอนนี้ด้วย!

คำอธิษฐาน

พระเจ้า ข้าพระองค์ขอสารภาพว่าบางครั้งข้าพระองค์ใช้ชีวิตอย่างระมัดระวังเกินไป ไม่ยอมเสี่ยงต่อความล้มเหลวและการพ่ายแพ้ และไม่คว้าโอกาสและความห่วงใยของพระองค์ ขอทรงให้ข้าพระองค์มีใจที่อยากใช้ชีวิตให้ถึงความบริบูรณ์ โดยการแสวงหาน้ำพระทัยของพระองค์ ตัวอย่างของพระเยซู และการทรงนำของพระวิญญาณบริสุทธิ์ในการตัดสินใจของข้าพระองค์ในวันนี้และตลอดไป อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น