ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

เป้าหมายในการเดินของเรากับพระเยซูคือ การรู้ว่าพระองค์เป็นผู้เลี้ยงที่ใกล้ชิดของเราเช่นเดียวกับที่พระองค์รู้จักพระบิดา สิ่งสำคัญที่เราต้องจำไว้คือ: ในโลกที่ผู้คนจำนวนมากต้องการที่จะดึงความสนใจของเรา และอยากจะให้คำแนะนำเรา เราสามารถปฏิเสธเสียงของพวกเขาได้ เราฟังพระเยซูเพราะพระองค์ได้แสดงให้เราเห็นความรักของพระองค์โดยการสละชีวิตของพระองค์เพื่อเรา พระองค์ไม่ได้รับค่าจ้าง พระองค์เป็นผู้เลี้ยงที่ดี

คำอธิษฐาน

พระบิดาผู้บริสุทธิ์ พระองค์ทรงยอดเยี่ยมและทรงมีเมตตาเหนือคำบรรยายใดๆ พระองค์ได้แสดงให้เห็นความรักของพระองค์โดยการส่งพระบุตรของพระองค์มาเป็นพระผู้เลี้ยงของข้าพระองค์ ขอทรงช่วยข้าพระองค์ได้ยินพระเยซูผ่านทางพระคำของพระองค์ ขอทรงช่วยข้าพระองค์ให้ได้ยินเสียงของพระองค์ผ่านการให้คำปรึกษาที่เต็มไปด้วยปัญญาจากเพื่อนที่เป็นผู้ใหญ่ฝ่ายจิตวิญญาณ ขอทรงช่วยข้าพระองค์ให้ได้ยินเสียงของพระองค์ผ่านเสียงเพลงจากพี่น้องของข้าพระองค์ เมื่อเรามาอยู่ร่วมกัน ขอทรงช่วยข้าพระองค์ให้ได้ยินเสียงของพระองค์ในการทำงานของพระวิญญาณบริสุทธิ์ในจิตใจของข้าพระองค์ พระบิดา ข้าพระองค์ต้องการที่จะทำตามพระบุตรของพระองค์ ในฐานะที่ทรงเป็นผู้เลี้ยงของข้าพระองค์ และเป็นองค์เจ้าชีวิตของข้าพระองค์ เพราะข้าพระองค์รู้ว่าพระเยซูทรงเป็นเหมือนพระองค์ พระองค์ทรงดี! อธิษฐานในพระนามพระผู้เลี้ยงและองค์เจ้าชีวิต อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น