ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

มีโครงการก่อสร้างใดที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่สร้างขึ้นด้วยมือมนุษย์ พระเยซูก็ยังยิ่งใหญ่กว่า สถาน "บริสุทธิ์" ที่สุดใดที่คุณเคยไปมา พระเยซูบริสุทธิ์ยิ่งกว่านั้นมากนัก สถานที่ที่สุดยอดใดที่คุณได้ไปเยี่ยมชมมา พระเยซูสุดยอดและบริสุทธิ์กว่านั้นหลายเท่า เหตุการณ์ใดที่คุณเคยเข้าร่วมที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับคุณสุดๆ พระเยซูเป็นมากกว่านั้นอีก พระเยซูทรงเป็นผู้เดียวที่ยิ่งใหญ่กว่าสิ่งใดๆ ไม่มีอะไร หรือคนหนึ่งคนใด ที่สามารถเทียบเทียมกับพระองค์ได้ เหมือนกับที่ยอห์นผู้ให้พิธีจุ่มน้ำผู้นำทางศาสนาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของทุกยุคสมัย ก็ยังไม่มีค่าพอที่จะถอดสายผูกรองเท้าของพระเยซู

Thoughts on Today's Verse...

What is the greatest construction project built by human hands? Jesus is greater still! What is the most "holy" place you have been? Jesus is far holier still! What is the most awe-inspiring site you have visited? Jesus is far more awesome and holy! What is the most inspiring event you have ever attended? Jesus is far more... Jesus is the One Who Is Greater! Nothing else, no one else, can hold a candle to him. As John the Baptist reminded us, the greatest religious leaders of all time are not even worthy to unlatch his sandals.

คำอธิษฐาน

ขอบคุณพระเจ้าที่เปิดเผยให้ข้าพเจ้าเห็นถึง ทางนั้น ความจริง และชีวิต ผ่านทางพระเยซู โปรดยกโทษให้ข้าพเจ้า ที่บางครั้งออกชื่อของพระองค์อย่างพล่อยๆ และมองข้ามสง่าราศีของพระองค์ไป โปรดฟื้นฟูจิตใจของข้าพเจ้าให้เป็นเหมือนเด็กๆที่เต็มไปด้วยความชื่นบาน เมื่อได้อยู่ต่อหน้าพระองค์ อธิษฐานในนามของพระเยซู พระผู้บริสุทธิ์และยอดเยี่ยม อาเมน

My Prayer...

Thank you, God, for revealing to me the Way, the Truth, and the Life through Jesus. Forgive me for the times I may have misused his name or underestimated his glory. Restore in me the child-like sense of joyous wonder that I need to have in his presence. In the holy and awesome name of Jesus, I pray. Amen.

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of มัทธิว 12:6

ความคิดเห็น