ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

ท้ายที่สุดแล้ว นี่เป็นเรื่องจริงที่จะเกิดขึ้นในทุกวัฒนธรรม นั่นคือ ผู้นำที่ชั่วช้าจะถูกทำลายโดยคนที่ชั่วกว่าในรุ่นถัดมา การทำลายล้างมาถึงผู้ที่ทำลายผู้อื่น แต่ท้ายที่สุดนั้น สิ่งนี้จะเป็นจริงทั้งหมด ก็ต่อเมื่อพระเยซูมาตัดสินคนทั้งปวงอย่างยุติธรรมและไม่มีใครหรืออะไรที่หลบซ่อนได้ จากนั้นความชอบธรรมของพระเจ้าจะส่องสว่างเหมือนดวงอาทิตย์ และพระองค์จะมีสง่าราศีที่จะไม่จางลงหรือหมดไป ในเมืองที่พระเจ้าเตรียมไว้สำหรับผู้ที่รักพระองค์จะมีความยุติธรรมที่มากับความเมตตา ความรักมากับกำลัง และชีวิตที่ปราศจากความตาย

คำอธิษฐาน

พระบิดาที่อยู่ในสวรรค์ ขอให้แผ่นดินของพระองค์มาตั้งอยู่ในโลกนี้ และขอให้เป็นไปตามน้ำพระทัยของพระองค์ เหมือนอย่างที่เป็นในสวรรค์ ขอทรงโค่นล้มคนชั่ว และให้คนที่พระองค์ทำให้เป็นคนชอบธรรมในพระเยซูได้ยืนต่อหน้าพระคุณและสง่าราศีของพระองค์ อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น