ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

เรื่องนี้เป็นเรื่องจริงที่จะเกิดขึ้นในทุกวัฒนธรรม นั่นคือ ผู้นำที่ชั่วช้าจะถูกทำลายโดยคนที่ชั่วกว่าในรุ่นถัดมา การทำลายล้างมาถึงผู้ที่ทำลายผู้อื่น แต่ท้ายที่สุดนั้น สิ่งนี้จะเป็นจริงทั้งหมด ก็ต่อเมื่อพระเยซูมาตัดสินคนทั้งปวงอย่างยุติธรรมและไม่มีใครหรืออะไรที่หลบซ่อนได้ จากนั้นผู้ชอบธรรมของพระเจ้า ก็จะส่องสว่างเหมือนดวงอาทิตย์ และปกครองร่วมกับพระองค์ในสวรรค์อันเจิดจ้า ที่ไม่มีวันเน่าเปื่อย หรือถูกทำลาย หรือจางหายไป แล้วความยุติธรรมที่มากับความเมตตา ความรักที่มากับกำลัง และชีวิตที่ปราศจากความตาย ก็จะปรากฎขึ้นในเมืองที่พระเจ้าได้จัดเตรียมไว้สำหรับคนของพระองค์

คำอธิษฐาน

ข้าแต่พระบิดาที่อยู่ในสวรรค์ ขอให้แผ่นดินของพระองค์มาตั้งอยู่ในโลกนี้ และขอให้เป็นไปตามน้ำพระทัยของพระองค์ เหมือนอย่างที่เป็นในสวรรค์ ขอทรงโค่นล้มคนชั่ว และให้คนที่พระองค์ทำให้เป็นคนชอบธรรมในพระเยซูได้ยืนต่อหน้าพระคุณและสง่าราศีของพระองค์ อธิษฐานในนามพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น