ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

ผมไม่ได้อยากเป็นคนพิเศษไปกว่าพระเยซู แต่ผมอยากที่จะได้ยินเสียงของพระองค์ พระองค์เรียกผมหาทางไปหาพระบิดาผ่านทางพระองค์ ผมก็ต้องรู้ว่าคนอื่นๆก็ต้องรู้จักพระองค์ด้วยเพื่อหาทางไปหาพระบิดาเหมือนกัน ทำไมเราจึงไม่รู้สึกร้อนรนกับคนรอบข้างที่ยังไม่รู้จักพระเยซูว่าเป็นพระผู้ช่วยให้รอด เป็นพระผู้ไถ่ เป็นพี่ชาย และเป็นองค์เจ้าชีวิตของพวกเขา ทำไมเรายังปล่อยให้หนังสือข่าวดีทั้งสี่เล่มนอนแช่อยู่เฉยๆ

คำอธิษฐาน

ข้าแต่พระเจ้าผู้บริสุทธิ์และชอบธรรม ขอให้ข้าพเจ้ารักพระเยซูและมีใจที่อยากจะรู้จักพระองค์ผ่านทางคำพูด การกระทำและความห่วงใยของพระองค์ อธิษฐานในนามพระเยซู พระคำที่ยิ่งใหญ่ของพระองค์ อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

ความคิดเห็น