ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

เราเป็นเหมือนพระเยซู (เกิดผล) โดยการติดสนิทกับพระองค์ ระยะห่างระหว่างสวรรค์และโลกไม่ได้ไกลมาก เมื่อสวรรค์อยู่ภายในเรา ยอห์นบทที่ 14 พระเยซูเตือนเราว่าถ้าเราเชื่อฟังพระองค์ พระองค์จะมาอยู่ในเราและจะเปิดเผยพระองค์เองกับเรา ดังนั้นเมื่อเราทำตามพระองค์ เรารู้จักพระองค์มากขึ้น ชีวิตของพระองค์จะเกิดขึ้นจริงในตัวเรา

คำอธิษฐาน

องค์เจ้าชีวิต ข้าพระองค์ต้องการที่จะเชื่อฟังพระคำของพระองค์ ความต้องการของพระองค์ และตัวอย่างของพระองค์ ข้าพระองค์ต้องการที่จะทำตามพระองค์เพื่อถวายเกียรติแด่พระองค์ รักพระองค์ และรู้จักพระองค์ ดังนั้นขอทรงโปรดช่วยข้าพระองค์ให้รู้จักพระองค์มากขึ้น เมื่อข้าพระองค์เดินตามพระองค์อย่างใกล้ชิด ขอทรงช่วยให้ข้าพระองค์รู้จักความหมายของการใช้ชีวิตแบบพระองค์ ในโลกของข้าพระองค์นี้ ข้าพระองค์อธิษฐานและขอบพระคุณพระองค์ ในพระนามพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น