ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

มีอะไรต้องพูดมากกว่านี้อีกหรือครับ นอกจาก "สรรเสริญ พระเจ้า" และ "ขอบคุณพระเยซู"

Thoughts on Today's Verse...

What else is there to say, other than "Praise God!" and "Thank you Jesus!"

คำอธิษฐาน

พระบิดา ขอบพระคุณที่รักข้าพระองค์ด้วยความรักที่ไม่มีวันสิ้นสุด ข้าพระองค์รักพระองค์ และเฝ้ารอที่จะแบ่งปันส่วนที่ใหญ่ที่สุดในชีวิตของข้าพระองค์ให้กับพระองค์เมื่ออยู่ต่อหน้าพระองค์ ในนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

My Prayer...

Thank you for loving me with an everlasting love, dear Father. I love you, too, and look forward to sharing the biggest part of my life with you in your presence. In Jesus' name. Amen.

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of ยอห์น 3:16

ความคิดเห็น