ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

มีอะไรต้องพูดมากกว่านี้อีกหรือครับ นอกจาก "สรรเสริญ พระเจ้า" และ "ขอบคุณพระเยซู"

คำอธิษฐาน

พระบิดา ขอบพระคุณที่รักข้าพระองค์ด้วยความรักที่ไม่มีวันสิ้นสุด ข้าพระองค์รักพระองค์ และเฝ้ารอที่จะแบ่งปันส่วนที่ใหญ่ที่สุดในชีวิตของข้าพระองค์ให้กับพระองค์เมื่ออยู่ต่อหน้าพระองค์ ในนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น