ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

"คนที่ชอบยกหางตัวเอง ก็มีบทบาทน้อยมากในทีม"ในความเห็นแก่ตัวของเรา เราอยากให้คนสนใจ อยากให้คนชื่นชมในสิ่งที่เราทำ สิ่งที่เราได้เสียสละไป และสิ่งที่เราประสบความสำเร็จ อย่างไรก็ตาม เปาโลได้กล่าวถึงลักษณะความเป็นผู้ใหญ่ฝ่ายจิตวิญญาณว่า เราควรจะให้ความสำคัญกับพี่น้องคริสเตียนคนอื่น นั่นหมายถึง เราดีใจกับคนที่ประสบผลสำเร็จ อันที่จริง เราควรจะสนใจที่จะยกย่องคนอื่นมากกว่าให้คนอื่นยกย่องเรา

Thoughts on Today's Verse...

"He who toots his own horn plays in a very small band!" A very selfish part of us wants all attention and appreciation to be focused on what we have done, sacrificed, and accomplished. One of the signs of spiritual maturity that Paul lists here, however, is a devotion to others who are our fellow Christians. This means that we genuinely rejoice when others are honored. In fact, we are even more interested in honoring others than in receiving honor ourselves.

คำอธิษฐาน

ข้าแต่พระเจ้า พระบิดาผู้เป็นที่รัก ขอบคุณที่ให้ข้าพเจ้าอยู่ท่ามกลางคนดีและน่านับถือ โปรดช่วยข้าพเจ้าให้เห็นหนทางที่จะแสดงความรัก ความนับถือ และความขอบคุณกับพวกเขาในแต่ละวัน อธิษฐานในนามพระเยซู อาเมน

My Prayer...

Dear God, my loving Father, thank you for surrounding me with so many godly and honorable people. Please help me see ways each day that I can show them my love, admiration, and appreciation. In Jesus' name I pray. Amen.

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of โรม 12:10

ความคิดเห็น