ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

อะไรทำให้เราเป็นครอบครัว ในครอบครัวของพระเจ้า พระวิญญาณบริสุทธิ์ทำให้เราเป็นครอบครัวเดียวกัน พระวิญญาณไม่ได้เป็นเพียงการอยู่แค่พระเจ้าและอำนาจของพระองค์ในเราเท่านั้น แต่พระวิญญาณเป็นดีเอ็นเอฝ่ายจิตวิญญาณ ที่เชื่อมโยงเราแต่ละคนและกับพระบิดาของเราด้วย ความผูกพันทางจิตวิญญาณอยู่เหนือความเป็นครอบครัวของมนุษย์ เชื้อชาติ สัญชาติ เพศและอุปสรรคอื่นๆ พระวิญญาณทำห้แน่ใจว่าเราเป็นบุตรของพระเจ้าและเราทำงานเหมือนกับเป็นร่างกายของพระเยซูบนโลกใบนี้

คำอธิษฐาน

ขอบพระคุณพระบิดา สำหรับพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่เป็นของขวัญ ขอบพระคุณที่ทำให้ร่างกายของข้าพระองค์เป็นที่บริสุทธิ์ที่พระวิญญาณสถิตย์อยู่ ขอบพระคุณ องค์เจ้าชีวิต พระเยซู ที่เทพระวิญญาณลงมาและทำให้ข้าพระองค์เป็นคนใหม่ พระบิดาผู้เป็นที่รัก ข้าพระองค์ขออธิษฐานในเวลานี้ ที่พระวิญญาณบริสุทธิ์จะทำงานในจิตใจของข้าพระองค์ต่อไป เพื่อที่จะทำลายกำแพงแห่งอคติ ที่ข้าพระองค์มีต่อพี่่น้องในพระคริสต์ อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น