ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

อะไรทำให้เราเป็นครอบครัว พูดถึงครอบครัวของพระเจ้า พระวิญญาณบริสุทธิ์ทำให้เราเป็นหนึ่ง พระวิญญาณไม่ได้เป็นแค่การสถิตอยู่ของพระเจ้าและฤทธิ์เดชของพระองค์ในเราเท่านั้น แต่พระวิญญาณเป็นดีเอ็นเอของพระเจ้าฝ่ายจิตวิญญาณ ที่เชื่อมโยงเราแต่ละคนและกับพระบิดาของเราด้วย ความผูกพันทางจิตวิญญาณอยู่เหนือความเป็นครอบครัวของมนุษย์ เชื้อชาติ สัญชาติ เพศและอุปสรรคอื่นๆ พระวิญญาณทำให้แน่ใจว่าเราเป็นบุตรของพระเจ้าและทำงานเหมือนกับเป็นร่างกายของพระเยซูบนโลกใบนี้

คำอธิษฐาน

ขอบคุณพระบิดา สำหรับของขวัญแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ ขอบคุณที่ทำให้ร่างกายของข้าพเจ้าบริสุทธิ์ที่พระวิญญาณสถิตย์อยู่ ขอบคุณพระเยซูองค์เจ้าชีวิต ที่เทพระวิญญาณลงมาและทำให้ข้าพเจ้าเป็นคนใหม่ พระบิดาผู้เป็นที่รัก ข้าพเจ้าขออธิษฐานในเวลานี้ ที่พระวิญญาณบริสุทธิ์จะทำงานในจิตใจของข้าพเจ้า เพื่อที่จะทำลายกำแพงแห่งอคติ ที่ข้าพเจ้ามีต่อพี่่น้องในพระคริสต์ อธิษฐานในนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

ความคิดเห็น