ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

บ่อยครั้งที่เรามักปล่อยให้ความชอบส่วนตัว การกดดันจากคนรอบข้าง และความกังวลต่างๆ เกี่ยวกับการเฉลิมฉลองในวันสำคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในวันหยุด ซึ่งมีผลกระทบที่สร้างความแตกแยกของความสัมพันธ์ของพี่น้องคริสเตียนด้วยกัน ที่สำคัญเราไม่ควรพยายามที่จะกดดัน หรือใส่ความเห็น หรือจุดยืนของเราให้คนอื่น เราไม่ควรที่จะตัดสินคนอื่นเพียงเพราะเขาไม่ได้ฉลองวันพิเศษแด่พระเจ้า และเราไม่ควรที่จะตัดสินคนอื่นเพียงเพราะเธอเฉลิมฉลองวันพิเศษ นี่เป็นเรื่องของความเชื่อส่วนบุคคลที่มีเป้าหมายคือความต้องการขที่จะทำให้พระเจ้าพอพระทัย และให้เกียรติพระองค์ในรูปแบบที่เรารู้สึกว่ามีความเหมาะสม ขออย่าให้เรารู้สึกไม่มั่นคงเพียงเพราะว่าเราต้องทำในสิ่งที่คนอื่นทำ หรือบังคับคนอื่นให้ตามที่เราต้องการเลยนะครับ แต่ให้จำสิ่งที่ถูกต้องที่จะใช้กับทุกสิ่งคือ สิ่งที่ถวายเกียรติแด่พระเจ้าด้วยทุกสิ่งที่เราเป็น และเป็นสิ่งที่เราไตร่ตรองดูความต้องการของพี่น้องเราในพระคริสต์แล้ว

คำอธิษฐาน

โอ พระบิดา ขอทรงยกโทษให้เราที่เราไม่สามัคคีกันในหมู่คนของพระองค์ โดยเพียงแค่ดูจากความชอบส่วนตัวของเราเอง พระบิดา ขอทรงให้ข้าพระองค์​มีความกล้าหาญที่จะถวายเกียรติแด่พระคริสต์ตามที่ข้าพระองค์เชื่อมั่น และขอทรงให้สติปัญญาแก่ข้าพระองค์ที่จะทำในวิธีการต่างๆ ที่เป็นการอวยพระพรแก่คนของพระองค์และไม่สร้างความแตกแยก ข้าพระองค์รู้ว่าข้าพระองค์จะไม่ประสบความสำเร็จในเป้าหมายนี้ แต่ข้าพระองค์เชื่อว่าโดยการช่วยเหลือของพระองค์ ข้าพระองค์จะหาทางที่จะถวายเกียรติแด่พระองค์ และยังรักษาความสัมพันธ์กับลูกๆ คนอื่นของพระองค์ด้วย ขอทรงทำให้ใจของข้าพระองค์บริสุทธิ์ในเรื่องนี้ และขอทรงนำข้าพระองค์ไปในทางที่ข้าพระองค์จำเป็นต้องไป ในนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น