ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

บ่อยครั้งที่เรามักเอาความชอบส่วนตัว หรือแรงบีบคั้นจากเพื่อนร่วมงาน หรือการให้ความสำคัญกับการเฉลิมฉลองวันสำคัญต่างๆ โดยเฉพาะเทศกาลวันหยุด มาเป็นเหตุสร้างความแตกแยกกันในหมู่พี่น้องคริสเตียนด้วยกัน อันที่จริง เราไม่ควรจะยัดเยียดความคิดเห็นหรือจุดยืนของเราต่อคนอื่น เราไม่ควรจะตัดสินใครทั้งนั้น ไม่ว่าเขาจะเฉลิมฉลองหรือไม่เฉลิมฉลองวันพิเศษให้กับองค์เจ้าชีวิต เรื่องนี้เป็นเรื่องส่วนตัวของเขากับพระเจ้า ทุกคนมีสิทธิที่จะตัดสินเองว่าอันไหนเหมาะหรืออันไหนไม่เหมาะ ที่จะทำเพื่อเอาใจและให้เกียรติกับองค์เจ้าชีวิต อย่าต้องฝืนใจทำตามคนอื่นถ้าไม่อยากทำ หรือไปบังคับคนอื่นให้ทำตามใจเราด้วย แต่ให้จำใส่ใจไว้เลยว่า สิ่งที่สำคัญคือไม่ว่าจะทำอะไรก็ตาม ก็ให้ทำเพื่อถวายเกียรติให้กับพระเจ้า และคิดถึงประโยชน์และความจำเป็นของพี่น้องในพระคริสต์ของเราด้วย

คำอธิษฐาน

ข้าแต่พระบิดา โปรดยกโทษให้กับพวกเราด้วยที่มีเรื่องระหองระแหงกัน อันเกิดจากมุมมองหรือการให้ค่าที่ต่างกันในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ข้าแต่พระบิดา โดยส่วนตัว โปรดช่วยให้ข้าพเจ้ากล้าที่จะทำตามความเชื่อมั่นที่มีเพื่อถวายเกียรติให้กับพระองค์ แต่ในขณะเดียวกันก็ขอสติปัญญาที่จะทำสิ่งที่เชื่อมั่นนั้น ในแบบที่จะเป็นพระพรกับคนของพระองค์และไม่สร้างความแตกแยกด้วย ข้าพเจ้ารู้ว่าเรื่องนี้มันไม่ง่ายเลย แต่ด้วยความช่วยเหลือจากพระองค์ ข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าข้าพเจ้าจะมองเห็นลู่ทางที่จะทำสิ่งต่างๆเพื่อถวายเกียรติแด่พระองค์ แล้วไม่ก่อให้เกิดการแตกแยกในหมู่พี่น้องในพระคริสต์ด้วย โปรดให้ข้าพเจ้าทำทุกสิ่งนี้ด้วยความบริสุทธิ์ใจ และโปรดนำข้าพเจ้าไปในทางที่พระองค์อยากให้ไปด้วย ในนามพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

ความคิดเห็น

Important Announcement! Soon posting comments below will be done using Disqus (not facebook). — Learn More About This Change