ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

ขึ้นชื่อว่าชีวิตก็ไม่ใช่เรื่องง่ายๆ สุดท้ายแล้วก็ต้องตายทุกคน แต่ในระหว่างที่ยังมีชีวิตอยู่ เราก็ต้องเจอกับเรื่องเลวร้ายบ้าง เจ็บปวดบ้าง แต่ในความเลวร้ายเหล่านั้น เราก็กำลังมุ่งสู่สง่าราศีนิรันดร์เกินกว่าที่เราจะคาดคิดได้ ความทุกข์ยากในชีวิตเทียบไม่ได้เลยกับสง่าราศีที่รอเราอยู่ ความเจ็บปวดเกิดขึ้นชั่วคราว สิ่งที่ก่อให้เกิดความเจ็บปวดก็ชั่วคราว ไม่ว่าจะเป็นการเยียวยารักษา การบำบัด การผ่าตัด หรือแม้แต่ความล้มเหลว ก็เป็นสิ่งชั่วคราวทั้งสิ้น ทุกสิ่งที่เราเจอะเจอหรือประสบก็จะผ่านพ้นไป แต่สง่าราศีอันเป็นนิรันดร์ ความสุขที่ไม่สามารถอธิบายได้ อนาคตอันสดใสที่รอเราอยู่ข้างหน้า ทั้งหมดนี้จะอยู่นิรันดร์ ... ตลอดไป ... ไม่เน่าเปื่อย ... และเก็บรักษาไว้สำหรับเราลูกๆที่มีค่าของพระเจ้า!

คำอธิษฐาน

ข้าแต่พระเจ้า อับบาพระบิดาของข้าพเจ้า โปรดสถิตอยู่กับข้าพเจ้าตอนที่เจอกับความเจ็บปวดหรือความทุกข์ยากในชีวิต โปรดช่วยให้จิตใจของข้าพเจ้าจดจ่ออยู่กับสิ่งที่มองไม่เห็น นอกจากนี้ พระบิดาเจ้าข้า ข้าพเจ้าขออธิษฐานให้พระองค์โปรดสถิตอยู่กับคนที่ข้าพเจ้ารักเหล่านี้(เอ่ยชื่อของพวกเขา) โปรดเยียวยารักษาพวกเขาด้วยเถิด ถ้าหมดหนทางรักษาแล้ว พระบิดาที่รัก โปรดเทความรักของพระองค์ลงในจิตใจของคนเหล่านี้ ผ่านทางพระวิญญาณบริสุทธิ์ และให้พวกเขาเข้มแข็งอดทน และมีความหวังที่ไม่เสื่อมคลาย โปรดช่วยให้พวกเขาเห็นสง่าราศีของพระองค์ด้วยเถิด ในนามพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น