ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

พระเยซูมีชีวิตเพื่อการไถ่บาปพวกเรา พระองค์พยายามทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในชีวิตของคนอื่น จุดประสงค์ของพระองค์ไม่ได้อยู่เพื่อเอาคืน หรือเพื่อเรียกร้องในสิทธิ์ที่พระองค์ควรจะได้ หรือเพื่อเอาชนะการโต้เถียงต่างๆ พระองค์มีจุดประสงค์ที่จะมีสายสัมพันธ์กับคน เพื่อการไถ่บาป และเพื่อให้พวกเขาได้รับพระพรมากกว่าตอนแรกที่พวกเขาพบพระองค์

คำอธิษฐาน

โอ พระเจ้า ขอทรงยกโทษให้กับความขุ่นเคือง และความความคิดชั่วร้ายเกี่ยวกับคนอื่นที่อยู่ในใจของข้าพระองค์ ขอทรงโปรดช่วยข้าพระองค์ให้มองเห็น และเห็นค่าของพวกเขาอย่างที่พระเยซูมอง อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น