ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

"ไม่มีห้องพักในโรงแรม" "วางไว้ในรางหญ้า" บ่อยครั้งเราอยากเป็นคนสนิทสนม เป็นคนโปรดของคนที่รวย คนสวย คนมีอำนาจ และชนชั้นสูง น่าสนใจนะครับที่พระเจ้าทรงเผยให้เห็นว่าพระองค์เป็นผู้ปกป้องหญิงม่ายเด็กกำพร้าและคนต่างด้าว และจากนั้นพระองค์ก็เข้ามาสู่โลกนี้ ในฐานะที่เป็นลูกของช่างไม้ชาวยิว และหญิงสาวพรหมจรรย์ ที่มาจากเมืองเล็กๆ พระเจ้าต้องการให้เราสังเกตเห็นคนที่ต้องการความช่วยเหลือที่อยู่รอบตัวเรา พระองค์ต้องการให้เป็นมากกว่าการทำดีประจำปีในวันคริสต์มาส พระองค์ต้องการให้เราช่วยเหลือคนแบบโยเซฟ มารีย์ และพระเยซู พระเจ้าไม่ได้บอกให้เราเป็นธรรมเท่านั้น พระองค์บอกให้เราปกป้องและเรียกร้องสิทธิของผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือ เมื่อเราทำ เราทำเพื่อพระองค์ (มัทธิว 23)

คำอธิษฐาน

พระบิดาผู้บริสุทธิ์ ขอทรงทำให้ข้าพระองค์ตระหนักถึงคนรอบข้างที่ต้องการความรักและพระคุณของพระองค์ ขอทรงทำให้ข้าพระองค์เป็นเครื่องมือของพระองค์ที่จะปกป้องและจะรับใช้พวกเขา เปิดตาของข้าพระองค์ที่จะเห็นพระเยซูในใบหน้าของผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือ อธิษฐานในนามพระผู้ช่วยให้รอด พระเยซูคริสต์ พระผู้ช่วยของคนทั้งปวง อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น