ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

พระเยซูมาเพื่อช่วยกู้เรา ทำไมหรือ เพราะพระองค์รู้ว่า การมีชีวิตอยู่ในยุคสมัยนี้มันไม่ง่ายเลย พระองค์รู้ดีว่าโลกที่เราอาศัยอยู่นี้เต็มไปด้วยความชั่วร้าย แต่ก็ยังมีความจริงอีกด้านหนึ่งคือ พระองค์ให้เรามีชัยชนะอันยิ่งใหญ่ผ่านทางกางเขนของพระองค์ มิน่าละ เราถึงสามารถทักทายกันและกันด้วยความเมตตาและสันติสุขได้ เพราะพระองค์ได้ซื้อสิ่งเหล่านี้ให้กับเราแล้ว

คำอธิษฐาน

พระบิดาเจ้าข้า โปรดช่วยให้ข้าพเจ้ารู้จักแยกแยะความดีกับความชั่วที่ข้าพเจ้าจะต้องเผชิญอยู่ในทุกๆวัน โปรดทำให้ข้าพเจ้าขยะแขยงต่อความชั่วช้าที่ซาตานพยายามเอามายั่วยวนใจข้าพเจ้า ขอบคุณพระเยซูที่มาช่วยกู้ข้าพเจ้าในเวลาที่ข้าพเจ้าตกอยู่ในความบาป และไม่สามารถช่วยตัวเองได้ ขอบคุณพระองค์ที่ได้แบ่งปันพระคุณและให้สันติสุขกับข้าพเจ้า ข้าพเจ้าขอถวายคำขอบคุณและสรรเสริญ ผ่านทางพระวิญญาณบริสุทธิ์ ในพระนามพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

ความคิดเห็น