ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

เมื่อพระเยซูเสด็จมา พระองค์มาถึงชนชาติอิสราเอลตามพระสัญญาที่ได้ให้ไว้แก่คนของพระเจ้า พระองค์เป็นลูกหลานที่ถูกต้องของกษัตริย์ดาวิด บุตรชายของเจสซี การเกิดของพระองค์ได้มีการพยากรณ์ไว้ล่วงหน้า จากผู้เผยพระวจนะของชาวยิวและบันทึกไว้ในพระคัมภีร์ของชาวอิสราเอล แต่ว่าต้นกำเนิดของพระองค์ที่เป็นชาวยิวก็ไม่สำคัญ เพราะพระเยซูเสด็จมาเพื่อทุกคน ในการเติมเต็มพันธสัญญาเดิม ที่พระเจ้าสัญญาว่าจะช่วยทุกชนชาติผ่านอิสราเอลและพระคริสต์ที่มีเชื้อสายยิว ดาวิดนำให้ชนชาติอิสราเอลยิ่งใหญ่ และเป็นนักรบและเป็นกษัตริย์ที่น่าเกรงขาม แต่พระเยซูนำยุคแห่งพระคุณมาสู่จิตใจของชาวยิวและไม่ใช่ยิวนับล้านคน โดยพระองค์เอาชนะความตายและนำชีวิตที่เที่ยงแท้มา

คำอธิษฐาน

พระบิดา ในช่วงใกล้จะสิ้นปีนี้ มีความขัดแย้งทางเชื้อชาติและศาสนาไปทั่วโลก ขอทรงโปรดอวยพรเราให้มีสันติสุข ให้เรารู้สึกลึกๆ ถึงความรักและการอยู่ด้วยของพระองค์ ขอทรงเลี้ยงดูเราในพระคุณของพระองค์ ในขณะเดียวกัน ขอทรงกระตุ้นให้ใจของเรา ตามที่พระองค์ต้องการที่จะนำสันติสุขมาสู่ทุกคนผ่านความรอดในพระเยซู ขอทรงอวยพรลูกๆ ของพระองค์ทั่วโลก ที่แบ่งปันข่าวดีเรื่องพระเยซูให้กับวัฒนธรรมอื่นที่ไม่ใช่ของตัวเองด้วยความรัก ขอทรงอวยพรให้พวกเขาเพราะพวกเขาอยู่ห่างจากครอบครัวของพวกเขา ยิ่งไปกว่านั้น ขอทรงอวยพรให้พวกเขามีความชื่นชมยินดีตามความต้องการของพวกเขา — ขอทรงใช้พวกเขาที่จะนำคนไปสู่ความรอดในช่วงเทศกาลวันหยุดนี้ อธิษฐานในนามของพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น