ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

เพื่อนคนหนึ่งเคยบอกกับผมว่าเป้าหมายอย่างแรกในการที่จะจัดการกับคนที่เรามีปัญหาด้วย หรือจัดการกับสถานการณ์ที่ยากลำบาก คือ อย่ากลายเป็นในสิ่งที่เราเกลียด เขาไม่ได้พูดถึงว่าให้เกลียดคนคนนั้นนะครับ เขาพูดถึงการเกลียดสิ่งชั่วร้าย ความบาป แรงจูงใจที่ทำให้เกิดการกระทำบาปนั้น เราไม่สามารถเอาชนะซาตานได้ด้วยวิธีทุจริตและไม่น่าเชื่อถือ เราต้องเอาชนะความชั่วโดยการผลักมันกลับเข้าไปในเหว ด้วยการทำสิ่งที่ถูกต้องและเติมจิตใจและชีวิตด้วยความดี

คำอธิษฐาน

พระเจ้าผู้บริสุทธิ์ ขอทรงอวยพระพรให้กับข้าพระองค์ในการที่จะรับมือกับคนที่พูดจาไม่ดี ดูถูก และเต็มไปด้วยความเกลียดชังต่อข้าพระองค์ ขอทรงช่วยให้ข้าพระองค์ตอบสนองพวกเขาในทางที่สำแดงให้เห็นถึงลักษณะขององค์เจ้าชีวิต ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น