ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

เพื่อนคนหนึ่งเคยบอกกับผมว่า เราต้องตั้งเป้าหมายที่จะจัดการกับคนหรือสถานการณ์ที่นำปัญหามาให้กับเรา คืออย่าได้กลายเป็นสิ่งที่เราเกลียด ไม่ได้พูดถึงเกลียดคนที่สร้างปัญหา แต่เขาเตือนไม่ให้เรากลายเป็นคนชั่วช้า เลวทราม หรือทำบาปหรือวางแผนชั่วร้าย เราไม่สามารถเอาชนะซาตานได้ด้วยวิธีทุจริตหรือวิธีการถ่อยๆหรอก แต่เราสามารถเอาชนะความชั่วหรือขุดหลุมฝังมัน ด้วยการทำสิ่งที่ดีที่ถูกต้องด้วยจิตใจที่ดีงาม ดูตัวอย่างที่สุดยอดของพระเยซูสิ พระองค์ทำดีเพื่อชนะมารซาตาน

คำอธิษฐาน

พระเจ้าผู้บริสุทธิ์ โปรดอวยพรข้าพเจ้าให้มีท่าทีที่ถูกต้องในการรับมือกับคนที่พูดจาให้ร้าย ดูถูกเหยียดหยาม และแสดงความเกลียดชังต่อข้าพเจ้า โปรดช่วยให้ข้าพเจ้าตอบโต้ด้วยท่าทีที่ถูกต้อง ที่ส่อถึงภาวะผู้นำในแบบพระคริสต์ด้วยเถิด ในนามพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น