ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

ผมแปลกใจเสมอว่าพระเจ้าทรงเลือกที่จะให้พระบุตรของพระองค์เข้ามาในโลกของเรา จริงๆ พระองค์จะทำวิธีใดก็ได้ แต่พระองค์เลือกวิธีนี้ — ที่จะเข้ามาในโลกในเวลาที่ยากลำบาก ภายใต้สถานการณ์ที่แย่ๆ ทรงมาเป็นทารกที่ต้องอยู่กับพ่อแม่ที่ไม่มีอำนาจใดๆ แม้จะต้องเผชิญกับความยากลำบาก และเรื่องลึกลับที่คับข้องใจ โยเซฟกับมารีย์และคนรอบข้างพวกเขาก็ยังชื่นชมยินดีในทารกคนนี้ ขอบคุณพระเจ้าสำหรับความหวังใหม่นี้

คำอธิษฐาน

โอ พระเจ้า ขอทรงให้ใจแห่งความเชื่อแก่ข้าพระองค์ เพื่อที่ข้าพระองค์จะเห็นความยิ่งใหญ่และพระคุณของพระองค์ที่เทลงมาให้กับข้าพระองค์ ข้าพระองค์รู้สึกทึ่ง ที่พระองค์ ผู้เป็นพระผู้สร้างจักรวาลเลือกที่จะเข้ามาอยู่ในโลกนี้ในฐานะที่เป็นทารก ขอบพระคุณที่ทรงวางใจให้ความรอดของพระองค์แก่มนุษย์ เพื่อเราจะได้รู้ว่าพระองค์เห็นว่าเรามีค่าแก่การที่พระองค์ทรงเข้ามาในโลกนี้ เพื่อทำให้เราเป็นคนชอบธรรม อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น