ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

ความเป็นคนใจดีใจกว้างเป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยมจริงๆ — ไม่ใช่แค่สำหรับผู้รับเท่านั้น แต่ยังรวมถึงผู้ให้ด้วย ถ้าพวกเรามีคอมพิวเตอร์ไว้ใช้อ่านข้อความนี้ผ่านทางอีเมล์ ตามมาตรฐานของโลกนี้ ก็ถือว่าเราเป็นคนรวยคนหนึ่งละ ดังนั้นข้อพระคัมภีร์เรื่องการเป็นคนใจดีใจกว้างในการแบ่งปันพระพรนี้ ก็เหมาะสมอย่างยิ่ง ขอให้ช่วงเวลาแห่งการให้นี้ เป็นโอกาสสำหรับพระเจ้าที่จะปลุกใจเราขึ้นอีกครั้ง ให้เราเป็นคนใจดีใจกว้างที่จะยอมเสียสละในเรื่อง เวลา เรี่ยวแรง และเงินทอง ตลอดทั้งปี

คำอธิษฐาน

ข้าแต่พระเจ้าที่ทรงรัก พระองค์ใจดีต่อข้าพเจ้ามากและอวยพรข้าพเจ้าด้วยสิ่งดีๆมากมาย ขอขอบคุณพระองค์ โปรดฟื้นฟูใจของข้าพเจ้าที่จะสัมผัสได้ถึงความสุขแห่งการให้ โปรดทำให้จิตใจของข้าพเจ้าเป็นเหมือนพระองค์มากยิ่งขึ้น คือมีจิตใจเมตตาและใจกว้าง โปรดทำลายความวิตกกังวลและความตระหนี่ที่บางครั้งมาบดบังสายตาของข้าพเจ้า ทำให้ข้าพเจ้าไม่ยอมแบ่งปันเวลา เงินทอง เรี่ยวแรง และความรักของข้าพเจ้าเท่าที่ควรจะเป็น ขอบคุณที่ให้ทำให้ข้าพเจ้ารู้ว่าจะเป็นคนใจดีใจกว้างได้อย่างไรในพระเยซู อธิษฐานในนามของพระเยซู พระผู้ช่วยให้รอดและองค์เจ้าชีวิตของข้าพเจ้า อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น