ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

พระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่และบริสุทธิ์จะไม่มีวันทำผิดคำพูด อันที่จริงพระองค์จะแสดงให้เห็นถึงลักษณะและรักษาหน้าอันศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์ แม้ว่าคนของพระองค์จะทำตัวไม่คู่ควรกับพระคุณของพระองค์ก็ตาม เหตุที่พระเจ้ายังรักและปกป้องเรารวมถึงชาวอิสราเอลบรรพบุรุษที่ยิ่งใหญ่ของเรานั้น ก็ไม่ใช่เพราะพระคุณ ความรักและความสัตย์ซื่อของพระองค์หรอกหรือ

คำอธิษฐาน

ข้าแต่พระบิดาผู้บริสุทธิ์และชอบธรรม พระคุณของพระองค์ไม่ได้แค่ช่วยกู้ข้าพเจ้าเท่านั้น แต่ยังช่วยข้าพเจ้าให้รอดพ้นจากคำโกหกของซาตานที่ว่าพระองค์ไม่รักคนล้มเหลวอย่างข้าพเจ้า ขอบคุณที่พระองค์มาช่วยให้ข้าพเจ้ามีชัยทั้งๆที่ล้มเหลว และทำให้ข้าพเจ้าเป็นที่ยอมรับของพระเจ้า เพื่อข้าพเจ้าจะได้คู่ควรกับอาณาจักรและสง่าราศีของพระองค์ สรรเสริญในพระนามพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น