ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

หมายสำคัญที่คนเลี้ยงแกะได้รับคือ จะมีเด็กทารกในรางอาหารสัตว์ เป็นหมายที่ทรงพลังนะครับ พระผู้สร้างจักรวาลนอนอยู่ในที่ที่แกะและแพะกินข้าวและหญ้าแห้ง พระเจ้าทรงรักเรามากที่สุด ถึงขั้นลดพระองค์เองลงมาตั้งแต่เริ่มต้นด้วยความยากลำบาก เพื่อเตือนเราว่าทำไมเหล่าทูตสวรรค์สรรเสริญพระองค์ พระองค์มีสง่าราศีแต่พระองค์ก็เลือกที่จะไม่ซ่อน หรือปิดบังสง่าราศีนั้น พระองค์แบ่งปัน เพื่อให้เรามีส่วนในสง่าราศีนั้นด้วย

คำอธิษฐาน

พระเจ้าแห่งรางหญ้า และผู้ปกครองของกลุ่มดวงดาว ข้าพระองค์ให้ใจและเสียงของข้าพระองค์ เข้าร่วมกับบรรดาทูตสวรรค์ในการสรรเสริญพระนามที่เป็นสง่าราศีและบริสุทธิ์ของพระองค์ ความเสียสละของพระองค์ช่างมากล้น ข้าพระองค์รู้สึกอัศจรรย์ใจเหลือเกิน พระองค์จะเลือกหมายสำคัญอะไรก็ได้ เพื่อให้คนเลี้ยงแกะเห็นพระเยซู แต่พระองค์เลือกที่รางหญ้า ขอบพระคุณสำหรับการเผยให้เห็นพระองค์เอง ในสถานที่ธรรมดาแบบนั้น เพื่อที่ข้าพระองค์จะเห็นได้ และดลับบ้านมาหาพระองค์ อธิษฐานในพระนามของพระเยซูด้วยความรักของข้าพระองค์ อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น