ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

หมายสำคัญที่คนเลี้ยงแกะได้รับคือ จะมีเด็กทารกในรางหญ้า เป็นหมายสำคัญที่ทรงพลังเสียจริงๆนะ ที่พระผู้สร้างจักรวาลนอนอยู่ในรางที่ใส่ข้าวและหญ้าแห้งให้กับแกะและแพะกินกัน แสดงว่าพระเจ้าองค์นี้ต้องรักเรามากทีเดียว ถึงขนาดยอมลดตัวเองลงมาถึงจุดที่ตกต่ำที่สุด มันทำให้เราเริ่มฉุกคิดว่านั่นเป็นเหตุที่เหล่าทูตสวรรค์ถึงได้สรรเสริญพระองค์กัน อันที่จริงพระองค์นั้นเต็มไปด้วยสง่าราศี แต่พระองค์ก็เลือกที่จะไม่เก็บซ่อนไว้ หรือหวงสง่าราศีนั้น แต่พระองค์กลับแบ่งปัน เพื่อเราจะได้มีส่วนร่วมในสง่าราศีนั้นได้ด้วย

คำอธิษฐาน

ข้าแต่พระเจ้าแห่งรางหญ้า และผู้ครอบครองหมู่ดาวทั้งสิ้นในจักรวาร ข้าพเจ้าผนึกใจและร้องเป็นเสียงเดียวกันกับเหล่าทูตสวรรค์สรรเสริญพระนามอันเต็มไปด้วยสง่าราศีและบริสุทธิ์ยิ่งของพระองค์ ข้าพเจ้าตะลึงงันถึงการเสียสละอย่างใหญ่หลวงของพระองค์ อันที่จริง พระองค์จะเลือกหมายสำคัญอะไรก็ได้ เพื่อให้คนเลี้ยงแกะเห็นพระเยซู แต่พระองค์ก็เลือกรางหญ้า ขอบคุณที่เผยพระองค์เองให้เห็นในสถานที่แสนธรรมดา เพื่อข้าพเจ้าจะได้เจอกับหมายสำคัญนี้และกลับบ้านมาหาพระองค์ได้ อธิษฐานในนามของพระเยซูด้วยความรักสุดใจ อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

ความคิดเห็น