ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

อย่ากลัวเลยครับ! อะไรจะสามารถขจัดความกลัวทุกอย่างในการปรากฏตัวของทูตสวรรค์ที่สว่างรุ่งโรจน์ของพระเจ้าหรือครับ ความยินดีของการรู้ว่าพระเจ้าได้มาสู่โลกนี้ เพื่อที่จะกำจัดความบาปและคำสาปแช่งของซาตานและนำความรอดมาสู่ทุกคน ความกลัวต้องไม่ควบคุมหัวใจของเรา เมื่อเรารู้ว่าพระเจ้าได้ผ่านทุกอุปสรรค เพื่อมาถึงเราด้วยพระคุณที่เปี่ยมล้น

คำอธิษฐาน

พระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ ข้าพระองค์สรรเสริญพระองค์ สำหรับของขวัญแห่งความชื่นชมยินดีที่ขับไล่ความกลัวทั้งหมด ขอทรงเติมเต็มหัวใจของข้าพระองค์ด้วยความชื่นชมยินดี และเติมเต็มความคิดของข้าพระองค์ด้วยความอัศจรรย์ใจ เมื่อข้าพระองค์พยายามที่จะเข้าใจความรักของพระองค์ ขอทรงทำให้ข้าพระองค์เป็นห่วงผู้ที่ยังไม่เคยได้ยิน หรือผู้ที่ยังไม่ได้ยอมรับพระคุณที่พระองค์มีในพระเยซู พระบุตรของพระองค์ อธิษฐานในนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น