ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

ทุกอาณาจักรที่สร้างขึ้นในโลกนี้ จะล่มสลายลงในที่สุด ทุกสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นจะผุพังและล้มลง อย่างไรก็ตาม พระเจ้าให้เราได้อาณาจักรที่ไม่สามารถขึ้นสนิม ไม่เสื่อม หรือจางหายไป เก็บไว้ในสวรรค์สำหรับเรา อาณาจักรนั้นจะไม่เน่า หรือถูกทำลายและไม่มีขโมยหน้าไหนที่จะสามารถทำลายและขโมยในมันออกไป

คำอธิษฐาน

โอ พระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ พระเจ้าแห่งทุกสมัย ขอบพระคุณที่ให้ข้าพระองค์ได้อยู่ในอาณาจักรที่ไม่สามารถหาที่ไหนเปรียบได้ สถานที่ที่ไม่มีใครเอาชนะได้ สรรเสริญในพระนามพระเยศูคริสต์ อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น