ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

พระเจ้าไม่ได้เพียงแค่อวยพรเรา พระองค์สร้างเราด้วย พระองค์ทำให้เราแข็งแกร่ง พระองค์ทำให้เราเติบโตเป็นสาวกที่มั่นคงและเที่ยงแท้ พระองค์ทำอย่างนี้ในหลายๆ ทาง ทางหนึ่งที่สำคัญที่สุดก็คือ ผ่านทางคำพูดที่พระวิญญาณบริสุทธิ์ดลใจ และแบ่งปันแก่เราผ่านสาวกของพระเยซูในยุคแรก ในช่วงที่ปีเก่ากำลังจะหมดไปและปีใหม่กำลังจะมาถึงนี้ ขอให้เรามุ่งมั่นที่จะใช้เวลาในแต่ละวันอ่านพระคัมภีร์ ขออย่าให้ละทิ้งเครื่องมือที่มีพลังและเป็นคู่มือการใช้ชีวิตที่สุดยอดนี้ ให้กลายเป็นแค่หนังสือประดับโต๊ะกาแฟหรือเครื่องรางที่เราพกไปโบสถ์เลยนะ

คำอธิษฐาน

ข้าแต่ พระเจ้า ขอบคุณสำหรับพระวิญญาณของพระองค์ที่ระบายลมหายใจออกมาเป็นข้อความของพระองค์ผ่านทางมนุษย์ที่พระองค์เลือกมา ขอบคุณสำหรับตัวแทนเหล่านั้น ที่แบ่งปันข้อความของพระวิญญาณกับเราในพระคัมภีร์ ขอบคุณสำหรับพระคัมภีร์ที่ได้รับการแปลมากมายที่ใช้กันอยู่ทุกวันนี้ ขอบคุณสำหรับเสรีภาพที่จะมีพระคัมภีร์ไว้ในบ้าน โปรดช่วยข้าพเจ้าไม่ให้ละทิ้งพระพรที่ยอดเยี่ยมแห่งพระคำนี้ด้วยเถิด อธิษฐานในนามของพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น