ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

พระเยซูเสด็จมาถึงสิ่งที่เป็นของพระองค์เอง — โลกนี้ที่พระองค์ได้สร้างขึ้น และดินแดนที่พระองค์เคยสัญญาไว้กับคนของพระองค์ — และคนของพระองค์เองก็ไม่ยอมรับพระองค์ บางครั้งความต้องการหรือความฝันที่จะทำเพื่อพระเยซูก็ทำให้เรามองไม่เห็นสิ่งที่พระองค์ต้องการสำหรับเราและสิ่งที่พระองค์ต้องการจากเรา ขออย่าให้สิ่งต่อไปนี้เป็นจริงในชีวิตของเรา "พระเยซูเสด็จมาหาฉัน แต่ฉันไม่พร้อมที่จะรับพระองค์ ฉันมีสิ่งอื่นๆ ที่ฉันอยากจะทำและสิ่งอื่นๆ ที่ฉันต้องการที่จะได้สัมผัสอย่างเต็มที่ก่อนที่จะยอมมอบใจของฉันให้กับพระองค์" แต่ละครั้งที่เราเลื่อนการยอมจำนนต่อพระเยซู ก็เหมือนเราผลักพระองค์ องค์เจ้าชีวิตออกไปด้วย เราปล่อยให้หัวใจของเราแข็งกระด้าง และก็จะกลายเป็นเรื่องง่ายขึ้น ง่ายขึ้น ที่จะผลักพระองค์ออกไป ตอนนี้ในขณะที่หัวใจของเรายังสนใจพระคุณของพระองค์อยู่ ขอให้เรามุ่งมั่นขึ้นมาใหม่เพื่อพระองค์อีกครั้ง และให้ถวายจิตใจแด่พระองค์อย่างสุดใจ และมีชีวิตอยู่เพื่อพระสิริและพระคุณของพระองค์

คำอธิษฐาน

พระเจ้าผู้บริสุทธิ์ ข้าพระองค์ขอมอบหัวใจของข้าพระองค์ให้เป็นของพระองค์ พระเยซู ตอนนี้ข้าพระองค์รู้ว่าพระองค์เป็นองค์เจ้าชีวิตของข้าพระองค์มากกว่าที่เคยรู้จักมา และต้องการที่จะรับใช้พระองค์ด้วยชีวิตของข้าพระองค์ ขอทรงโปรดยกโทษให้ข้าพระองค์ในเวลาที่ข้าพระองค์ต่อต้านการทรงนำของพระองค์ หรือไม่สนใจคำสั่งของพระองค์ ข้าพระองค์รู้ว่าพระองค์ทิ้งทุกอย่าง และยอมทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อที่จะช่วยข้าพระองค์ ดังนั้นตอนนี้ ขอทรงโปรดปั้นข้าพระองค์ให้เป็นคนที่พระองค์ต้องการให้เป็น และใช้ข้าพระองค์ในการที่จะเป็นพระพรให้คนอื่นและถวายเกียรติแด่พระองค์ อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น