ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

สิ้นปีแล้วนะครับ อีกปีก็ผ่านไปเป็นอดีตไปแล้ว เราไม่สามารถเรียกคืนหรือแก้ไขอะไรได้ เรายังไม่สามารถหยุดได้ แม้ว่าเราจะทำอะไรมามากมายแล้ว หากพรุ่งนี้ยังคงส่องแสง ก็แสดงว่าจะเป็นอีกวันหนึ่งที่เป็นโอกาสใหม่ๆ และเวลาที่จะแสดงความเชื่อของเราในพระเยซูว่าพระองค์เป็นพระเจ้า ขอให้เราเดินไปข้างหน้า และรู้ว่าพระเจ้าเตรียมอนาคตให้เราแล้ว และทรงสัญญาว่าจะให้เราสดชื่นในการเดินทางของเรา

คำอธิษฐาน

องค์เจ้าชีวิตแห่งความเป็นนิรันดร์ทั้งหมด ขอทรงโปรดช่วยข้าพระองค์ที่จะเรียนรู้จากความผิดพลาดของข้าพระองค์ในปีนี้ที่ผ่านมา แต่ไม่จมปลักอยู่กับอดีต ขอทรงโปรดช่วยข้าพระองค์ ที่จะไม่วางใจในความสำเร็จของข้าพระองค์ในปีที่ผ่านมา แต่ใช้สิ่งเหล่านั้นที่จะส่งเสริมการทำงานของพระองค์ในตัวข้าพระองค์และผ่านข้าพระองค์ ขอทรงโปรดช่วยข้าพระองค์ไม่ไห้ทะเลาะกับผู้ที่ทำให้ข้าพระองค์เจ็บเมื่อวานนี้ เมื่อเดือนที่แล้ว หรือปีที่ผ่านมานี้ แต่พระบิดา ขอทรงนำข้าพระองค์ไปในทางของพระองค์ และช่วยให้ข้าพระองค์เห็นผลงานอันยิ่งใหญ่ของพระองค์ในปีนี้ต่อไป อธิษฐานในพระนามพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น