ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

จากจุดเริ่มต้นถึงจุดสิ้นสุด พระเจ้าของเราทรงอยู่ที่นั่นอยู่แล้ว! มีอะไรที่เราจะกลัวหรือครับ? มีอะไรที่จะสามารถเปลี่ยนความจริงที่ปฏิเสธไม่ได้ข้อนี้หรือครับ? เราเป็นของพระเจ้า ผู้ที่อยู่ที่นั่นเสมอ ผู้ที่ให้ความสำคัญต่อเราเสมอ และเป็นผู้ที่ทำในสิ่งจะนำความรอดมาให้แก่เรา! ไม่ว่าจะเกิดขึ้นกับเราในวันพรุ่งนี้ หรือวันถัดไป หรือหลังจากนั้น ชีวิตของเราอยู่กับพระเจ้า ผู้ที่อยู่ตั้งแต่จุดเริ่มต้นจนถึงจุดจบ และเป็นผู้ที่ให้เรามั่นใจว่าเราจะมีชีวิตที่ไม่สิ้นสุด

คำอธิษฐาน

พระเจ้าพระบิดา ขอบพระคุณสำหรับพระพรในปีที่ผ่านมา ขอทรงโปรดนำข้าพระองค์ในการที่จะใช้พระพรของพระองค์ในปีนี้ ขอทรงสร้างแรงบันดาลใจ ความเชื่อมั่นของข้าพระองค์ เกี่ยวกับอนาคตที่พระองค์มีสำหรับข้าพระองค์ และเติมเต็มข้าพระองค์ด้วยความชื่นชมยินดีเพราะความรอดของพระองค์ ข้าพระองค์ขอบพระคุณและสรรเสริญพระองค์ สำหรับทุกสิ่งที่ดี บริสุทธิ์ และ สง่างาม ข้าพระองค์ขอการยกโทษสำหรับการที่ข้าพระองค์เคยทำบาป ล้มเหลว หรือสะดุดลง และข้าพระองค์รอคอยอย่างมีความหวังและความยินดีที่จะเห็นวันพรุ่งนี้และอีกหนึ่งปีใหม่มาถึง และจะเป็นเวลาที่ข้าพระองค์ได้อยู่ที่บ้านกับพระองค์ในตอนที่วันและปีไม่มีความสำคัญอะไร อธิษฐานในนามของพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น