۱۳۹۷ تیر نور روزانه های پیشین

۱۳۹۷/۰۵/۰۹ - یوحنا ۱۲:۱-۱۳

'امّا به همهٔ کسانی‌که او را قبول كردند و به او ایمان آوردند، این امتیاز را داد كه فرزندان خدا شوند ــ که نه مانند تولدهای معمولی [ که نشأت گرفته از ارتباطی خونی و خانوادگی است، نه ناشی از تصمیم انسانی یا خواستهٔ شوهر است، بلکه از خدا متولد شدند.] توضیح مترجم: جمله درون آکلاد،‌ از ترجمه مستقیم آیه ای که نویسنده در اینجا آورده، بدست آمده است.

۱۳۹۷/۰۵/۰۸ - متی ۱۴:۵-۱۶

14«شما نور جهان هستید. نمی‌توان شهری را كه بر كوهی بنا شده است، پنهان كرد. 15هیچ‌کس چراغ روشن نمی‌کند كه آن را زیر سرپوش بگذارد، بلكه آن را بر چراغ‌پایه قرار می‌دهد تا به تمام ساكنان خانه نور دهد. نور شما نیز باید همینطور در برابر مردم بتابد تا کارهای نیک شما را ببینند و پدر آسمانی شما را ستایش نمایند.

۱۳۹۷/۰۵/۰۷ - مزمور ۹۳:۱۱۹

احكامت را هرگز فراموش نخواهم كرد، زيرا بوسيله آنها مرا حيات بخشيدى.

۱۳۹۷/۰۵/۰۶ - فیلیپیان ۱۴:۳

'مستقیماً به طرف هدف می‌دوم تا جایزه‌ای را كه شامل دعوت خدا به یک زندگی آسمانی به وسیلهٔ عیسی مسیح است، به دست آورم. '

۱۳۹۷/۰۵/۰۵ - عبرانیان۱:۱۲

'پس اكنون كه گرداگرد ما چنین شاهدان امین بی‌شماری قرار گرفته‌اند، ما باید از هر قید و بندی و هر گناهی كه دست و پای ما را بسته است، آزاد شویم و با پشتكار در میدانی كه در برابر ما قرار گرفته است، بدویم. '

۱۳۹۷/۰۵/۰۴ - عبرانیان ۱:۱۱

ايمان يعنى اطمينان به اينكه آنچه اميد داريم، واقع خواهد شد؛ ايمان يعنى يقين به آنچه اعتقاد داريم، گرچه قادر به ديدنشان نميباشيم.

۱۳۹۷/۰۵/۰۳ - مزمور ۶۰:۱۱۹

با شتاب آمدم تا اوامر تو را اجرا كنم.

۱۳۹۷/۰۵/۰۲ - مزمور ۵:۱۱۲

خوشبخت است كسى كه دلسوز و قرض دهنده باشد و دو كسب و كار خويش با انصاف باشد.

۱۳۹۷/۰۵/۰۱ - متی ۱۴:۱۹

اما عيسى به آنان فرمود:"بگذاريد بچه هاى كوچك نزد من بيايند و مانع آنان تشريد، زيرا پادشاهى آسمانى به چنين كسانى تعلق دارد."

۱۳۹۷/۰۴/۳۱ - متی ۱۵:۱۶-۱۶

عيسى پرسيد:"شما مرا كى ميدانيد؟" شمعون پطرس جواب داد:" تو مسيح، پسر خداى زنده هستى."

۱۳۹۷/۰۴/۳۰ - مزمور ۳۰:۱۱۹

من راه راست را اختيار نموده ام و داوريهاى تو را از نظر خود دور نداشته ام.

۱۳۹۷/۰۴/۲۹ - اول یوحنا ۷:۱

اما اگر در نور بسرميبريم — همانطور كه خدا در نور است — در آنصورت با يكديگر اتحاد داريم و خون عيسى، پسر او ما را از همه گناهانمان پاك ميسازد.

۱۳۹۷/۰۴/۲۸ - اشعیا ۱۰:۴۱

مترس زيرا كه من با تو هستم و مشوش مشو زيرا من خداى تو هستم. تو را تقويت خواهم نمود و البته تو را معاونت خواهم داد و تو را به دست راست عدالت خود دستگيرى خواهم كرد.

۱۳۹۷/۰۴/۲۷ - مزمور ۷:۱۱۹

تو را به راستیِ دل حمد خواهم گفت چون داوریهای عدالت تو را آموخته شوم.

۱۳۹۷/۰۴/۲۶ - رومیان ۱۶:۱

زیرا من از انجیل خجل نیستم از آنرو که انجیل، قدرت خداست برای نجات هر کس که ایمان آورد.

۱۳۹۷/۰۴/۲۵ - کولسیان ۹:۲-۱۰

زیرا الوهیت بطور کامل در مسیح مجسم شد و شما نیز بوسیله اتحاد با او که مافوق همه قدرتها و ریاستهاست کامل شده اید.

۱۳۹۷/۰۴/۲۴ - یعقوب ۲۱:۱

پس هر نوع عادت ناشایست و رفتار شرارت آمیز را از خود دور کنید. خود را به خدا بسپارید و کلامی را که او در دلهای شما کاشته و میتواند شما را نجات بخشد با فروتنی بپذیرید.

۱۳۹۷/۰۴/۲۳ - یوحنا ۱۰:۱۵

(عیسی فرمود)«اگر مطابق احکام من عمل کنید در محبت من خواهید ماند، همانطور که من احکام پدر را اطاعت نموده ام و در محبت او ساکن هستم.

۱۳۹۷/۰۴/۲۲ - فیلیپیان۹:۲-۱۱

از این جهت خدا او را بسیار سرافراز نمود و نامی را که فوق از جمیع نامهاست به او عطا فرمود. تا این که همه موجودات در آسمان و روی زمین و زیر زمین با شنیدن نام عیسی به زانو درآیند و همه برای جلال خدای پدر، با زبان خود اعتراف کنند که عیسی مسیح، خداوند است.

۱۳۹۷/۰۴/۲۰ - ارميا ١٧:٣٢

اى خداوند تو زمين و آسمانها را با قدرت بى پايانت آفريده اى و هيچ كارى براى تو مشكل نيست.

۱۳۹۷/۰۴/۱۹ - فیلیپیان۶:۱

او كه كار نيكو را در شما شروع كرد، آنرا تا روز عيسى مسيح به كمال خواهد رسانيد.

۱۳۹۷/۰۴/۱۸ - افسسیان ۲۰:۳-۲۱

حال، خدا را جلال باد كه قادر است بوسيله آن قدرت عظيمى كه در ما كار ميكند، براى ما كارهايى بسيار فراتر از خواست و اميد و فكر ما انجام دهد.خدا را براي نقشه نجات كه بوسيله عيسي مسيح براي كليسا تدارك ديده است، تا ابد جلال باد.

۱۳۹۷/۰۴/۱۷ - مزمور ۲:۱۳۸

به سوى خانه مقدس تو خم شده، تو را عبادت ميكنم و نام تو را به سبب رحمت و وفاداريت ميستايم.بخاطر نام خود، به تمام وعده هايى كه ميدهى عمل ميكنى.

۱۳۹۷/۰۴/۱۶ - مزمور ۳۰:۱۸

اعمال خداوند پاك و بى نقص است و وعده هاى او پاك و قابل اعتماد. خداوند از كسانيكه به او پناه ميبرند مثل سپر محافظت ميكند.

۱۳۹۷/۰۴/۱۵ - متی ۳۵:۲۴

آسمان و زمين از بين خواهد رفت، اما كلام من تا ابد باقى خواهد ماند.

۱۳۹۷/۰۴/۱۴ - اشعیا ۴:۱۲

خداوند را شكر كنيد، نام او را ستايش نماييد؛ اعمال او را به دنيا اعلام كنيد،بگوييد كه او بزرگ و والا است.

۱۳۹۷/۰۴/۱۳ - مزمور ۱۲:۳۳

خوشا بحال اُمَّتی که یَهْوِهْ خدای ایشان است.

۱۳۹۷/۰۴/۱۲ - امثال ۳۴:۱۴

درستکاری مایه سرافرازی یک قوم است و گناه مایه رسوایی آن.

۱۳۹۷/۰۴/۱۱ - ارمیا ۹:۱۷-۱۰

دل از همه چیز فریبنده تر است و بسیار مریض است. کیست که آنرا بداند؟« من یَهْوِهْ تفتیش کننده دل و آزماینده گُرْدِه ها هستم تا به هر کس بر حسب راههایش و بر وفق ثمره اعمالش جزا دهم.»

۱۳۹۷/۰۴/۱۰ - رومیان ۳:۱۲

من بعنوان کسی که فیض خدا نصیبش شده است به همه شما میگویم درباره خود افکار اغراق آمیز نداشته باشید بلکه به نسبت ایمانیکه خدا به هر یک از شما داده است خود را با اعتدال بسنجید.