۱۴۰۰ اسفند نور روزانه های پیشین

۱۴۰۱/۰۱/۱۱ - اشعیا ۵:۵۳-۶

براى گناهان ما بود كه او مجروح شد و براى شرارت ما بود كه او را زدند. او تنبيه شد تا ما سلامتى كامل داشته باشيم. از زخمهاى او ما شفا يافتيم. ما همچون گوسفندانى كه آواره شده باشند ، گمراه شده بوديم؛ راه خدا را ترك كرده و به راههاى خود رفته بوديم. با وجود اين، خداوند تقصيرها و گناهان همه ما را به حساب او گذاشت.

۱۴۰۱/۰۱/۱۰ - اشعیا ۳:۵۳-۴

ما او را خوار شمرديم و رد كرديم، اما او درد و غم ما را تحمل كرد. همه ما از او رو برگردانيديم. او خوار شد و ما هيچ اهميت نداديم. اين دردهاى ما بود كه او به جان گرفته بود، اين رنجهاى ما بود كه او بر خود حمل ميكرد؛ اما ما گمان كرديم اين درد و رنج مجازاتى است كه خدا بر او فرستاده است.

۱۴۰۱/۰۱/۰۹ - دوم قرنتیان ۲۱:۵

خدا او (عيسى مسيح) را كه گناه نشناخت در راه ما گناه ساخت تا ما در وى عدالت خدا شويم.

۱۴۰۱/۰۱/۰۸ - اول تیموتائوس ۵:۲-۶

كه خدا واحد است و در ميان خدا و انسان، واسطه اى وجود دارد به نام عيسى مسيح كه جان خود را فداى بشريت كرد تا با اين كار خدا و انسان را با يكديگر آشتى دهد.

۱۴۰۱/۰۱/۰۷ - مزمور ۷:۶۲

نجات و عزت من از جانب خداست، قوّت و پناهگاه من خداست.

۱۴۰۱/۰۱/۰۶ - فیلیپیان ۲۹:۱

چون اين امتياز بشما عطا شده است كه نه تنها به مسيح ايمان آوريد، بلكه بخاطر او نيز رنج و زحمت ببينيد.

۱۴۰۱/۰۱/۰۵ - اول یوحنا ۹:۱

اگر به گناهان خود اعتراف كنيم، او امين و عادل است تا گناهان ما را بيامرزد و ما را از هر ناراستى پاك سازد.

۱۴۰۱/۰۱/۰۴ - رومیان ۲۳:۶

زيرا مزدى كه گناه ميدهد موت است اما خدا به كسانيكه با خداوند ما،عيسى مسيح متحد هستند حيات جاودان ميبخشد.

۱۴۰۱/۰۱/۰۳ - یعقوب ۱۲:۱

خوشا بحال كسى كه آزمايش هاى سخت زندگى را متحمل ميشود، زيرا وقتى از اين آزمايشها سربلند بيرون آمد، خداوند تاج حيات را به او عطا خواهد فرمود، تاجى كه به تمام دوستداران خود وعده داده است.

۱۴۰۱/۰۱/۰۲ - افسسیان ۱۰:۶-۱۱

در رابطه خود با خداوند از قدرت عظيم او نيرو بگيريد. زره كاملى را كه خدا براى شما تهيه كرده است به تن كنيد تا بتوانيد در مقابل نيرنگ هاى ابليس ايستادگى نماييد.

۱۴۰۱/۰۱/۰۱ - ارمیا ۷:۱۷-۸

خوشا بحال كسى كه بر خداوند توكل دارد و تمام اميد و اعتمادش بر اوست. او مانند درختى خواهد بود كه در كنار رودخانه است و ريشه هايش از هر طرف به آب ميرسد. درختى كه نه از گرما ميترسد و نه از خشكسالى. برگش شاداب ميماند و از ميوه آوردن باز نمى ايستد.

۱۴۰۰/۱۲/۲۹ - اول پطرس ٢:٢-٣

مانند نوزادان، مشتاق شیر روحانی خالص باشید تا با نوشیدن آن بتوانید رشد و نمو کرده و نجات یابید، زیرا شما خود چشیده اید که خدا نیکو است.

۱۴۰۰/۱۲/۲۸ - غلاطيان ٢٢:٥-٢٣

ثمره روح القدس محبت، خوشى، سلامتى، حلم، مهربانى، نيكويى، ايمان، تواضع و پرهيزكارى است كه هيچ شريعت مانع چنين كارها نيست.

۱۴۰۰/۱۲/۲۷ - روميان ١٣:١٥

خدا که سرچشمه امید است شما را بوسیله ایمانتان چنان با شادی و آرامش کامل پر سازد که با نیروی روح القدس امید شما روز بروز فراوان تر شود.

۱۴۰۰/۱۲/۲۶ - مزمور ١:٢٣-٣

خداوند شبان من است، محتاج به هيچ چيز نخواهم بود. او در مرتع هاى سرسبز مرا ميخواباند، نزد آبهاى راحت مرا رهبرى ميكند. او جان مرا برميگرداند.

۱۴۰۰/۱۲/۲۵ - کولسیان ۱۲:۳

پس شما که برگزیدگان مقدس و محبوب خدا هستید، خود را به دلسوزی، مهربانی، فروتنی، ملایمت و بردباری ملبس سازید.

۱۴۰۰/۱۲/۲۴ - اعمال رسولان١٠:٤-١٢

به نام عیسی مسیح ناصری ... در هیچکس دیگر، رستگاری نیست و در زیر آسمان هیچ نامی جز نام عیسی به مردم عطا نشده است تا بوسیله آن نجات یابیم.

۱۴۰۰/۱۲/۲۳ - دوم پطرس ٥:١-٨

به اين سبب شما بايد سخت بكوشيد كه ايمان خود را با جوانمردي، جوانمردي را با معرفت، معرفت را با پرهيزكاري، پرهيزكاري را با بردباري، بردباري را با خداشناسي، خداشناسي را با دوستي مسيحايي، و دوستي مسيحايي را با محبت خالص تكميل كنيد. اگر اين صفات در شما باشد و زندگي شما را بيشتر فرا گيرد، هميشه در شناسايي خداوند ما عيسى مسيح فعال و پرثمر خواهيد بود.

۱۴۰۰/۱۲/۲۲ - روميان ٢٨:٨

ما ميدانيم همه چيز براي خيريت آنانيكه خدا را دوست دارند و بحسب اراده او خوانده شده اند با هم در كارند.

۱۴۰۰/۱۲/۲۱ - دوم پطرس ٤:١

او به ما همانا وعده هاى بزرگ و گرانبهاى خويش را داده است، تا بوسيله آنها در طبيعت الهى شريك و سهيم شويد و از فسادى كه زاييده تمايلات جسمانى است بگريزيد.

۱۴۰۰/۱۲/۲۰ - تثنيه ٩:٧

پس بدانيد كه تنها خدايی كه وجود دارد خداوند، خدايتان است و او همان خدای امينی است كه تا هزاران نسل وعده هاى خود را نگاه داشته پيوسته آنانى را كه او را دوست میدارند و دستوراتش را اطاعت میكنند محبت مينمايد.

۱۴۰۰/۱۲/۱۹ - اول پطرس ١٥:٣

اما ترس مسيح در دلهاى شما باشد و او را خداوند خود بدانيد و اگر كسى علت اميد شما را ميپرسد، هميشه آماده جواب باشيد، البته با ملايمت و احترام.

۱۴۰۰/۱۲/۱۷ - دوم قرنتيان ٣:١-٤

چقدر بايد خدا را شكر كنيم، خدايى كه پدر خداوند ما عيسى مسيح است، خدايى كه سرچشمه لطف و مهربانى است و در زحمات، ما را تسلى و قوت قلب ميبخشد.بلى، او بما تسلى ميدهد تا ما نيز همين تسلى را به كسانى بدهيم كه در زحمتند و به همدردى و تشويق ما نياز دارند.

۱۴۰۰/۱۲/۱۶ - مزمور ٢٣:١٣٩-٢٤

خدايا، دل مرا تفتيش كن و افكارم را بيازما؛ ببين آيا فساد و نادرستى در من هست؟ تو مرا به حيات جاويد هدايت فرما.

۱۴۰۰/۱۲/۱۵ - اشعيا ١:٢٥

اى خداوند تو را ستايش ميكنم و نامت را گرامى ميدارم، چون تو خداى من هستى. تو كارهاى شگفت انگيز كرده اى و آنچه را كه از قديم اراده نموده اى در كمال درستى و امانت به انجام رسانيده اى.

۱۴۰۰/۱۲/۱۴ - تثنيه ٦:٦-٧

اين قوانينى كه امروز بشما ميدهم بايد دايم در فكرتان باشد. آنها را به فرزندان خود بياموزيد و هميشه درباره آنها صحبت كنيد، خواه در خانه باشد خواه در بيرون، خواه هنگام خواب باشد خواه اول صبح.

۱۴۰۰/۱۲/۱۳ - يوشع ٩:١

آرى، قوى و شجاع باش و ترس و واهمه را از خود دور كن و بياد داشته باش كه هر جا بروى من كه خداوند، خداى تو هستم، با تو خواهم بود.

۱۴۰۰/۱۲/۱۲ - اشعيا ٨:٥٥-٩

خداوند ميفرمايد:"فكرهاى من فكرهاى شما نيست و راههاى من راههاى شما نيست". "به همان اندازه كه آسمان از زمين بلندتر است، راههاى من نيز از راههاى شما و فكرهاى من نيز از فكرهاى شما بلندتر و برتر است."

۱۴۰۰/۱۲/۱۱ - ايوب ١٠:٢٣-١١

او از تمام كارهاى من آگاه است و اگر مرا در بوته آزمايش بگذارد مثل طلاى خالص، پاك بيرون مى آيم. من وفادارانه از خدا پيروى كرده ام و از راه او منحرف نشده ام.

۱۴۰۰/۱۲/۱۰ - مزمور ۲۵:۷۳-۲۶

اى خدا، من تو را در آسمان دارم، اين براى من كافى است و هيچ چيز ديگر بر زمين نميخواهم. اگر چه فكر و بدنم ناتوان شوند، اما تو اى خدا، قوّت و تكيه گاه هميشگى من هستى!