اندیشه ها در مورد آیه امروز...

"عيسى، حقيقتى در مورد اين اسم وجود دارد!" كلمات اين سرود درست هستند. رهايى از آنچه ناپسند و شكسته است در دنياى ما در شخص ديگرى يافت نميشود. او رهاننده ما است، زيرا او مايل بود به اين جهان بيايد و محدوديتها، شرم و گناه ما را متحمل شود و سپس بر آنها غلبه يابد.

دعای من

اى خدايى كه برترين هستى، تو را بوسيله نام گرانقدر عيساى ناصرى، مسيحِ خداوندم سپاس ميگويم. قربانى براى گناه من بوسيله محبت تو فراهم و داده شده و قدرت تو،اطمينان از رستاخيز از مردگان را بمن داده است. تمایل پسر تو برای گذراندن همه عمر با ما، به من کاهن اعظمی را داده است که با همدردی برای تمام کشمکش های من شفاعت میکند. نمونه او به من اجازه میدهد که محبت عظیم تو را بفهمم. ای خدا سپاسگزارم! تو را سپاس میگویم که چنین رهاننده ای مهربان و عالی به من داده ای. آمین.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به [email protected] بفرستید.

نظرات