اندیشه ها در مورد آیه امروز...

خدا امين است و پيمان او، پيمان محبت است. او ما را ترك نخواهد كرد و بهتر از آنچه لياقت مان هست، با ما رفتار خواهد كرد، درست مثل والدى مهربان كه با فرزند عاصى خويش بيش از لياقتش برخورد ميكند. اما دلهاى ما بايد با اين طنين هماهنگ باشد كه خدا را همچون خدا حرمت نهيم، نه بعنوان قدرتى كه براى ما خوش شانسى مى آورد و يا ميهمانى كه هفته اى يكبار به زندگيهاى پرمشغله ما سَرى ميزند. كارى كه ما ميكنيم بايد در آگاهى انجام شود، آگاه از اينكه اين پيمان محبت از پيش انجام گرفته و براى اوست!

دعای من

اى پدر امين، سپاسگزارم از اينكه مرا جانبازانه و بيوسع دوست ميدارى. متشكرم براى راهى كه بوسيله آن وعده هاى خويش را براى اسرائيلى ها نگاه داشتى و عيسى را مطابق وعده ات به اين جهان فرستادى. من به وعده تو مبنى بر بازگشت دوباره مسيح اعتماد دارم و اينكه او ما را به نزد تو در خانه ابدى مان خواهد آورد. لطفن كردار و گفتار امروز را بعنوان تشكراتم نسبت به پيمان محبتت به من و عزيزانم بپذير. در نام عيسى، هديه عشق تو، دعا ميكنم. آمين.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به [email protected] بفرستید.

نظرات