اندیشه ها در مورد آیه امروز...

ما، مخلوقات زمینی هستیم. البته که ما فراتر از این هستیم، اما گهگاه لازم است که بیادمان آورده شود که ما زمینی هستیم! ما براستی نمی توانیم فلسفهٔ وجود الهی پیش از زمان را بفهمیم، حتی قبل از آغاز زمان، همانطور که میدانیم خدا وجود داشت— او خودش را بعنوان«من هستم» آشکار نموده است، کسی که بود و هست و می آید. حتی قبل از ترتیب یافتن کائنات برای تأمین نمودن بنیاد وجودی ما، خدا«من هستم» است. او از قبل، ورایِ، و بدون کائنات آفریده شدهٔ ما وجود داشت. ما براستی نمیتوانیم این مطلب را در کاملیتش بفهمیم. به همین خاطر هر آغازی نو— چه یک روز باشد، یک هفته، یک سال، یا یک هزاره- باید با خدا آغاز شود. او به تنهایی، پیدایش نهایی، ابتدای ما است.

دعای من

ای آفریننده قادر مطلق و خدای کل کائنات، من تو را برای قدرت بی همتا و جلال اسرارآمیزت تمجید میکنم. همانطور که این سال جدید را آغاز میکنم، میدانم که آینده من در اراده، فیض، و نجات تو قرار میگیرد. خواهش من این است که مرا در این سفر به سوی آینده، همراهی کنی.نه فقط امروز و امسال در طریق زندگی من، جلال بیاب، بلکه تا هر موقع که تو به من عمر زمینی بدهی. دعای خود را در نام عیسی به تو تقدیم مینمایم. آمین.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به [email protected] بفرستید.

نظرات