اندیشه ها در مورد آیه امروز...

آغاز سال نو براى بسيارى از كسانيكه من دوستشان ميدارم، زمان تنگى و آزمايش بوده است. شايد اين در مورد شما و عزيزانتان نيز مصداق داشته باشد. دعاى من براى شما و آنها اين است كه آرامش موجود در حضور خدا را دريابيد. شايد حضور او را در شعر معروف "ردّ پا" يا در مزمور ٢٣ بيابيم كه ميفرمايد" گرچه در وادى سايه موت نيز راه روم، از بدى نخواهم ترسيد زيرا تو با من هستى"، در هر صورت بايد دانست كه حضور خدا براى مقابله با هر گونه تشويش جنبه حياتى دارد! خداوند مشتاق است كه با ما باشد، بخصوص در زمانهايى كه ما بيشتر احساس تنهايى ميكنيم. او بما از تجربه تنگى و تنهايى خودش بر روى صليب گفت.

دعای من

خداوندا از تو متشكرم براي اينكه تو نخواستى كه خداى دور از دسترس و در حاشيه اى امن باشى. من ميتوانم بتو اعتماد كنم كه هرگز مرا ترك نخواهى نمود، زيرا تو آمدى و تنهايي، مطرود شدن، و متروك شدن را احساس نمودى. لطفن امروز حس آشكارى از حضورت در زندگيم بمن بده، بوسيله عيسى دعا ميكنم. آمين.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به [email protected] بفرستید.

نظرات