ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

การเริ่มต้นปีใหม่ก็อาจเป็นช่วงเวลาแห่งการท้าทายสำหรับหลายคนที่ผมห่วงใย ปัญหาอะไรก็เกิดขึ้นได้ ไม่ว่าจะกับตัวคุณเองหรือคนที่คุณรัก ผมขออธิษฐานให้กับพวกคุณทุกคนว่า ขอให้ได้สัมผัสถึงการปลอบประโลมของพระเจ้า เหมือนกับที่บทกวีสั้นๆเรื่อง "รอยเท้า" หรือข้อพระคัมภีร์ที่คุ้นเคย ที่ว่า "แม้ข้าพเจ้าเดินผ่านหุบเขาเงาแห่งความตาย ข้าพเจ้าจะไม่กลัวอันตรายใดๆ เพราะพระองค์ทรงสถิตกับข้าพเจ้า" การสถิตอยู่ด้วยของพระเจ้าเป็นหัวใจสำคัญที่จะช่วยให้เรายืนหยัดต่อสู้กับความทุกข์ยากลำบากได้ องค์เจ้าชีวิตอยากอยู่กับเรา โดยเฉพาะตอนที่เรารู้สึกอ้างว้างเดียวดาย เพราะพระองค์ก็เคยเจอกับความเจ็บปวดรวดร้าวเพียงลำพังบนไม้กางเขนมาแล้ว

คำอธิษฐาน

ข้าแต่พระเจ้า ข้าพเจ้าขอบคุณพระองค์ ที่ไม่ได้เป็นพระเจ้าที่หลบหน้าอยู่ในที่ปลอดภัยอันไกลโพ้น แต่ยอมลงมาเผชิญกับการถูกทอดทิ้ง ถูกหักหลัง หรือถูกปล่อยให้โดดเดี่ยวเดียวดายด้วยตัวพระองค์เอง ข้าพเจ้ามั่นใจเต็มร้อยว่าพระองค์จะไม่มีวันทอดทิ้งข้าพเจ้าอย่างเด็ดขาด โปรดช่วยให้ข้าพเจ้ารู้แน่ชัดยิ่งขึ้นถึงการสถิตอยู่ด้วยของพระองค์ อธิษฐานในนามพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

ความคิดเห็น