اندیشه ها در مورد آیه امروز...

«یک مرد باید از خودش مراقبت کند!» آری، ما باید مسئول دوستانمان باشیم. اما، بخشی از مسئول بودن و بخشی از برکت یافتن ــ حداقل در نظر خداوند ــ این است که ما از دیگران مواظبت کنیم‌ و از محرومان دفاع نماییم و در کار مظلومان مداخله کنیم. بعلاوه، ما «پاسبان خواهران و برادران» خود هستیم!

دعای من

ای خداوند، خودخواهی را از مرکز زندگیم دور کن چونکه مرا از توجه و رسیدگی کردن به مظلومان، محرومان، فراموش شدگان، و شکسته دلان باز میدارد. به من چشمان نگران خودت را بده و قلب پرعطوفت عیسی را تا آنان را دیده و خدمتشان نمایم. در نام او، خداوند عیسی مسیح دعا میکنم. آمین.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به [email protected] بفرستید.

نظرات