ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

"เป็นผู้ชายต้องดูแลตัวเอง!" ใช่ครับ เราจำเป็นต้องเป็นคนที่มีความรับผิดชอบ แต่ส่วนหนึ่งของการเป็นคนมีความรับผิดชอบ ส่วนหนึ่งของการได้รับพระพร — อย่างน้อยตามที่พระเจ้ามอง — คือการได้ดูแลคนอื่นๆ การที่จะยืนหยัดสำหรับผู้ด้อยโอกาส และการเข้าไปช่วยเหลือเมื่อมีคนถูกเอาเปรียบ ก็จริงๆ แล้ว เราเป็นผู้ดูแล "พี่น้อง" ของเรา

คำอธิษฐาน

โอ พระเจ้า ขอทรงนำใจที่เห็นแก่ตัว ที่ทำให้ข้าพระองค์ไม่ใส่ใจคนที่ถูกทารุณ ถูกลืมและต้องการความช่วยเหลือออกไป ขอทรงให้ข้าพระองค์มีตาที่มองเห็นเหมือนพระองค์ และมีใจที่เมตตาเหมือนพระเยซู ที่จะเห็นคนที่ทุกข์ยากและให้ข้าพระองค์ได้ช่วยเหลือพวกเขา อธิษฐานในพระนามของพระองค์ พระเยซูคริสต์ อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น