ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

"เป็นผู้ชายต้องดูแลตัวเอง" ใช่ครับ เราจำเป็นต้องเป็นคนที่มีความรับผิดชอบ แต่ส่วนหนึ่งของการเป็นคนมีความรับผิดชอบและคนที่ได้รับพระพร — อย่างน้อยตามที่พระเจ้ามอง — คือการเอาใจใส่คนอื่นๆ การอยู่เคียงข้างผู้ด้อยโอกาส และยื่นมือเข้าช่วยคนที่ถูกเอาเปรียบ ว่ากันจริงๆแล้ว เราก็คือผู้ดูแล "พี่น้อง" ของเรานั่นแหละ

คำอธิษฐาน

ข้าแต่พระเจ้า โปรดเอาใจที่เห็นแก่ตัวไปจากข้าพเจ้า ที่ทำให้ข้าพเจ้าไม่ใส่ใจคนที่ถูกเอาเปรียบ ถูกทารุณ ถูกลืมและต้องการความช่วยเหลือ โปรดให้ข้าพเจ้ามีตาที่ใส่ใจเหมือนพระองค์ และมีใจที่เมตตาเหมือนพระเยซู ที่จะเห็นคนที่ทุกข์ยากและให้การช่วยเหลือกับพวกเขา อธิษฐานในนามของพระ พระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

ความคิดเห็น