اندیشه ها در مورد آیه امروز...

اعمال ما از پى افكارمان مى آيند، درست مثل گرمايى كه از اگزوز موتور يك جت جنگنده خارج ميشود. بنابراين در روزيكه مسائل اطرافمان، ما را بسوى چيزهاى منفى در زندگى سوق ميدهند، ما بايد شديداً و با قوت هر چه تمامتر بينديشيم، و شخصيت و خصوصيات، و نكات مربوط به نيكويي خدا را دنبال كنيد.

دعای من

خداى قدوس و عظيم الشأن، متشكرم از اينكه تو خيلي خيلى بهتر از چيزهايى هستى كه دنيا ميتواند بمن پيشنهاد كند. سپاسگزارم از اينكه تو مرا به معيارها و استانداردهايى والاتر از آنچه كه مورد پذيرش جهان است، دعوت ميكنى. متشكرم كه تو بمن وعده آينده اى بهتر كه در تصور هيچ انسانى نميگنجد، داده اى. سپاسگزارم از اينكه مرا خوانده اى تا به معيارهاى عالى تو دست يابم. در نام قدوس عيسى ميطلبم. آمين.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به [email protected] بفرستید.

نظرات