ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

การกระทำของเราก็จะโลดแล่นไปตามความคิด เหมือนขีปนาวุธที่วิ่งพุ่งชนความร้อนจากท่อไอเสียของเครื่องบินรบ เนื่องจากทุกวันนี้สังคมรอบข้างฝึกให้เรามองโลกในแง่ร้ายตลอด ดังนั้นเราต้องหักศอกความคิดของเราและไล่ติดตามลักษณะ คุณสมบัติและสิ่งต่างๆที่เป็นความดีของพระเจ้า

คำอธิษฐาน

พระเจ้าผู้บริสุทธิ์และยิ่งใหญ่ ขอบคุณที่พระองค์เหนือกว่าทุกสิ่งที่โลกนี้หยิบยื่นให้ ขอบคุณที่เรียกให้ข้าพเจ้ามีมาตรฐานสูงกว่าที่โลกนี้ยอมรับกัน ขอบคุณที่ให้สัญญาที่จะให้อนาคตที่สดใสกับข้าพเจ้าเกินกว่าที่มนุษย์จะจินตนาการได้ ขอบคุณที่เรียกให้ข้าพเจ้ามามีลักษณะที่ดีขึ้นเพื่อพระองค์ อธิษฐานในนามอันบริสุทธิ์ของพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

ความคิดเห็น

Important Announcement! Soon posting comments below will be done using Disqus (not facebook). — Learn More About This Change