اندیشه ها در مورد آیه امروز...

عیسی عدالت، قدوسیت، و فدیه است. بیایید این لغات کلیسایی را بررسی کنیم. عدالت —- توانایی ایستادن در برابر خدا و مبری از تقصیر. قدوسیت —- شخصیت و طبیعتی که جلال و پاکی آسمان را منعکس میکند. فدیه(فدا)—- هدیهٔ أزادی که به قیمت گزافی تهیه شده است. آیا مسیحیان، اشخاص کاملی نیستند؟ ما خود از این حقیقت آگاه هستیم. اما، بخاطر جانبازی عاشقانه مسیح، ما در ضمن به این آگاهی دست یافته ایم که ما در نظر خدا، عادل، مقدس، و آزاد هستیم. و ای دوست عزیزِ عیسی، این همان چیزی است که ما آنرا فیض عجیب می نامیم!

دعای من

ای پدر دانا و رحیم، چطور میتوانم بخاطر هدیهٔ عیسی از تو تشکر کنم؟ برایم زیاده عجیب و مافوق درک من است: عشق تو در نقشه ای که برای فرستادن او به این جهان طرحریزی شد، فداکاری تو در اینکه از او موجودی فانی ساختی، عذاب تو هنگامیکه مخلوقات تو، او را بقتل رسانیدند. اما من در وجود خود میدانم که تو این کارها را بخاطر فیض عاشقانه ات انجام دادی و من از تو متشکرم و تو را تا به ابد می ستایم. دعای من در اسم عیسی. آمین.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به [email protected] بفرستید.

نظرات