ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

พระเยซูเป็นความชอบธรรม ความบริสุทธิ์ และการไถ่ของเรา มาดูกันว่าคำพวกนี้หมายถึงอะไร ความชอบธรรม — คือความสามารถในการยืนอยู่ต่อหน้าพระเจ้าและได้รับการประกาศว่าเป็นอิสระจากความผิด ความบริสุทธิ์— คือลักษณะและธรรมชาติที่สะท้อนให้เห็นถึงสง่าราศีและความศักดิ์สิทธิ์ของสวรรค์ การไถ่ — คือของขวัญแห่งเสรีภาพที่ซื้อมาด้วยราคาที่สูงลิ่ว คริสเตียนไม่ได้สมบูรณ์แบบ มันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆ แต่เพราะความเสียสละที่เต็มไปด้วยความรักของพระเยซู ทำให้เรารู้ว่าในสายตาของพระเจ้าเราเป็นคนชอบธรรม บริสุทธิ์และได้รับการไถ่แล้ว นี่แหละ เพื่อนๆที่รักในพระเยซู คือสิ่งที่เราเรียกว่าพระคุณอันอัศจรรย์ไง

คำอธิษฐาน

พระบิดาผู้เต็มไปด้วยสติปัญญาและความเมตตา ข้าพเจ้าจะขอบคุณพระองค์ยังไงดี สำหรับของขวัญแห่งพระเยซู ความรักของพระองค์ในการวางแผนที่จะส่งพระเยซูมา การเสียสละของพระองค์ที่จะให้พระเยซูมาเกิดเป็นมนุษย์ ความทุกข์ระทมใจของพระองค์ เมื่อมนุษย์ที่พระองค์ทรงสร้างได้ฆ่าพระเยซู ความรักของพระองค์นั้นช่างวิเศษเกินความเข้าใจได้ แต่ในหัวใจของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ารู้ว่าที่พระองค์ทำสิ่งเหล่านี้ เพราะพระคุณแห่งความรักของพระองค์ และข้าพเจ้าอยากจะขอบคุณและสรรเสริญพระองค์ตลอดไป อธิษฐานในนามของพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

ความคิดเห็น