اندیشه ها در مورد آیه امروز...

گاهی اوقات، عاقبت طبیعی سرکشی و عصیان، خودِ انصاف و عدالت است. میوه ای که عصیان نهایتاً ببار می آورد، بد است و غالباً شرارت، بدترین تنبیه آن است. با توجه به مطلبی که دیروز در رابطه با خدای بخشنده خواندیم، چطور میتوانیم طریق دیگری غیر از طریق او را اختیار کنیم؟ در مدت زمانی کوتاه، بنظر دشوارتر میرسد، اما در دراز مدت، ساده تر از این راه دیگری نیست که بشود با آن مقایسه کرد!

دعای من

ای پدر انصاف و رحمت، متشکرم که مرا بوسیله فیضت نجات دادی. متشکرم که وعده تو برای جهان این است که آنرا با فیض،رحمت، و انصاف مورد داوری قرار خواهی داد. من در تو، و تنها در تو است که آنچه را که راست و عادلانه است، در- می یابم. ای خداوند، من از تو تقاضا میکنم که به دادِ قوم خودت که رنج کشیده، تحت جفا و مورد تمسخر دیگران است، برسی و ایشان را رهایی دهی. به اسم عیسی. آمین.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به [email protected] بفرستید.

نظرات