ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

บางครั้งมันก็ดูสมเหตุสมผลแล้วที่คนทรยศได้รับกรรมตามที่เขาได้ก่อไว้ การทรยศ จะทำให้เกิดผลร้ายในที่สุด และความชั่วร้ายก็เป็นโทษที่เลวร้ายที่สุดของตัวมันเอง ต่อหน้าพระเจ้าผู้เปี่ยมไปด้วยความเมตตาอย่างนี้ ตามที่เราได้เน้นเมื่อวานนี้นั้น เรายังจะไปเลือกทางอื่น ที่ไม่ใช่ทางของพระองค์ได้อีกหรือ ตอนแรกๆ อาจจะดูเหมือนยาก แต่ในระยะยาว เชื่อสิว่าไม่มีทางเลือกไหนที่ดีเท่ากับทางของพระเจ้าอีกแล้ว

คำอธิษฐาน

พระบิดาแห่งความยุติธรรมและความเมตตา ขอบคุณที่ช่วยกู้ข้าพเจ้าผ่านทางพระคุณของพระองค์ ขอบคุณที่สัญญาว่าจะพิพากษาโลกนี้ด้วยพระคุณ ความเมตตาและความยุติธรรม ก็มีแต่พระองค์และในพระองค์เท่านั้น ที่ทำให้ข้าพเจ้ารู้จักความถูกต้องและความยุติธรรม ข้าแต่พระเจ้า ข้าพเจ้าร้องขอต่อพระองค์ ที่จะให้ความยุติธรรมและการปลดปล่อยกับคนของพระองค์ที่ถูกกดขี่ เยาะเย้ย และถูกข่มเหง ในนามของพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

ความคิดเห็น